Шоу със звук и светлина ще превърне „Топликос” в Малкия Царевец

0
Divel

Първа символична копка направиха на Средновековната крепост „Топликос“ в Минерални бани, известна още като „Свети Дух“. Тя ще се превърне в модерна туристическа атракция, наподобяваща историческия хълм Царевец във Велико Търново.

Ръководителят на проекта Теодора Пехливанова представи дейностите, които ще се извършат в двете общини, осъществяващи проекта. Партньор по проекта е Специалната провинциална администрация Киркларели, Турция. Продължителността на проекта е 24 месеца, а стойността му е 421 584 евро. Договорът за субсидията бе подписан на 26.02.2020 г. Основните дейности по проекта са седем. Първите две са организационни, обясни Теодора Пехливанова.

Старско

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени мерки за рехабилитация и експониране на крепостта Топликос. Предвидени са дейности за благоустрояване на прилежащите пространства около крепостта, реконструкция и рехабилитация на алейната мрежа в парковата среда, повишаване на достъпността до обекта, включително за хора в неравностойно положение, осигуряване на парково и художествено осветление на археологическия паметник, създаване на места за отдих и обособяване на зона за организиране на събития, пърформанси на открито и временни туристически атракции.

В допълнение, крепост „Топликос“ ще бъде експонирана посредством съвременни методи и средства, целящи максимално достъпно представяне на историята на село Минерални бани през вековете. Мултимедия в комбинация от звук, светлина, анимация и пушечно шоу ще представи развитието на крепостта в различните епохи. Това аудиовизуално шоу е съвременен метод за маркетинг и реклама на археологическия обект чрез пресъздаване на образи, картини и движения.

Историята се съживява в с. Хамдибей. Настоящата дейност е продължение на дългогодишната работа на местната администрация за обновяване на културната и историческа инфраструктура в с. Хамдибей и превръщането му в туристическа дестинация. Предвидени са дейности за обновяване на древни калдъръмени улици и изграждане на панорамна платформа, от която жителите и гостите на населеното място могат да се насладят на откриваща се красива гледка.

Разработване на туристически пътеводител и други информационни материали, насочени към широко популяризиране и рекламиране на местните природни, културни и исторически дадености и създаване на интегриран висококачествен туристически продукт.

Организиране на семинар за насърчаване на туризма в трансграничния район, който има за цел да насърчи работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм като преразгледа съществуващия модел на управление на туризма и препоръча промени, които ще превърнат целевия регион в конкурентна и привлекателна туристическа дестинация. За поставяне края на проектните дейности, гражданите и гостите на с. Минерални бани ще бъдат поканени да вземат участие в заключително събитие за представяне на реализираните дейности и постигнати резултати в рамките на проекта.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
ЕК предлага отваряне на границите в ЕС от следващата седмица
Комисията обявява действия за повишаване на сигурността и устойчивостта на доставките на суровини в Европа

Училищна Телерик Академия отвори прием за безплатните си ИТ обучения за ученици в Хасково
Училищна Телерик Академия отвори прием за безплатните си ИТ обучения за ученици в Хасково

Затвори