Община Хасково: Домоуправителите трябва да дезинфекцират общите части ежедневно

0
Divel

Община Хасково призовава домоуправителите да извършват ежедневно засилено дезинфекциране на общите части на сградата с цел ограничаване разпространението на коронавирус.

За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Това са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често докосваните повърхности (подове, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, домофони и много други често докосвани с ръцете повърхности). От общината призовават да се спазват препоръките на РЗИ. Още за мерките да недопускане и ограничаване на разпространението на COVID- 19 може да прочетете тук:

Старско

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, както и препоръките на Националния оперативен щаб по повод разпространението на COVID 19 и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, и необходимите мерки за ограничаване разпространението му на територията на Община Хасково, Ви молим и се надяваме да проявите необходимата здравна култура и разбиране към ситуацията, с цел защита живота и здравето на живущите и посетителите на сградата, при съобразяване с препоръките на Регионалната здравна инспекция. При възможност от Ваша страна предприемете следните действия:
– Извършване на ежедневно засилено дезинфекциране на общите части на сградата;
– Редовно проветряване на общите части на сградата; Предоставяме на Вашето внимание част от изготвения от Регионалната здравна инспекция Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение, в условията на епидемично разпространението на COVID – 19:
1. Избор на дезинфектант
1. Почистващите продукти, използвани в рутинните санитарно-хигиенни дейности, трябва да бъдат заменени с дезинфектанти.
1.2. Дезинфектантът, който ще се избере, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването. Министерство на здравеопазването поддържа на страницата си в интернет Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най-малко веднъж месечно.
1.3. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“, Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.
1.4. Необходимо е да се избере дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. Не търсете изписването на името COV1D-19 на етикета! Достатъчно е в областта на употреба на дезинфектанта, описана на етикета, да е вписано вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).
2. Установяване на критични точки и кратност на обработките
2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често докосваните повърхности (подове, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, домофони и много други често докосвани с ръцете повърхности).
2.2. Критичните точки подлежат на ежедневна дезинфекция.

Целият Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение, в условията на епидемично разпространението на COVID – 19, е наличен на следния интернет адрес: https://www.rzi-haskovo.org

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА РАЗБИРАНЕТО! РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Оставете Коментар

Предишна публикация:
81 стигнаха случаите на COVID-19 у нас
11 нови с коронавирус, двама от Пловдив

РЗИ, МВР и инспекцията по труда влизат на проверки във фирмите за мерките срещи COVID-19
РЗИ, МВР и инспекцията по труда влизат на проверки във фирмите за мерките срещу COVID-19

Затвори