Нов план за действие за по-нататъшна подкрепа за митниците в ЕС

0
Divel

Европейската комисия представи нов план за действие за митническия съюз, съдържащ редица мерки, с чиято помощ митниците в ЕС да станат „по-интелигентни“, по-новаторски и по-ефикасни през следващите четири години.

С помощта на обявените мерки митническият съюз ще бъде подсилен като основен елемент на единния пазар. Те затвърждават и особено важната му роля за защита на приходите на ЕС и за опазване на сигурността, здравето и благополучието на гражданите и предприятията в Съюза.

Старско

В своите политически насоки председателят Фон дер Лайен обяви, че митническият съюз трябва да премине на следващото равнище, в частност чрез осигуряване на цялостен европейски подход към управлението на риска в митническата област, който спомага за упражняването на ефективен контрол от държавите – членки на ЕС. Представеният днес план за действие е предназначен точно за тази цел.

1. Управление на риска: планът за действие е съсредоточен най-вече върху осигуряването на повече налични данни и по-интензивно използване и анализ на данните за митнически цели. В него се призовава за „интелигентен“, основан на риска надзор върху веригите на
доставките и за създаването на нов аналитичен център в Комисията, който да отговаря за събирането, анализирането и споделянето на митнически данни за обосноваване на решенията от критично значение, за подпомагане на митническите органи при откриването на слабите места по външните граници на ЕС и за справянето с кризите в бъдеще.

2. Управление на електронната търговия: във връзка с това и с цел преодоляване на новите предизвикателства на електронната търговия ще бъдат въведени по-строги задължения за доставчиците на платежни услуги и платформите за онлайн продажби, за да се спомага за борбата с измамите с мита и данъци в електронната търговия.

3. Насърчаване на спазването на разпоредбите: с предстоящата инициатива „обслужване на едно гише“ спазващите закона предприятия ще бъдат улеснени чрез възможността за изпълнение на граничните формалности само в един портал. С нейна помощ ще се осигури възможност за обработка, споделяне и обмен на информация при по-тясно сътрудничество, както и по-успешно оценяване на риска от митническите органи.

4. Митнически органи, които действат като едно цяло: в плана за действие се предвижда осигуряването на модерно и надеждно митническо оборудване в рамките на следващия бюджет на ЕС. Ще бъде създадена нова група за размисъл, съставена от представители на държавите членки и предприятията, която да спомага за подготовката за бъдещи кризи и предизвикателства, например непредвидено развитие в световен мащаб и бъдещите модели на стопанска дейност.

Митническият съюз в рамките на ЕС – който отбеляза 50-ата си годишнина през 2018 г. – е единна територия за митнически цели, на която важи общ набор от правила. В митническия съюз в рамките на ЕС митническите органи на държавите членки отговарят за упражняването на все повече видове контрол.
Така митниците в ЕС играят важна роля за подкрепата на икономиката на ЕС и бъдещия му растеж.

Те трябва да улесняват законната търговия с все по-големи обеми възможно най-бързо и безпрепятствено. Същевременно органите са постоянно заети да противодействат на нарастващите измами и контрабанда на незаконни или опасни стоки. Митниците имат жизненоважна роля и за възстановяването ни от една невиждана здравна криза. От началото на коронавирусната пандемия митническите органи и служители в ЕС са в центъра на особено важни задачи, като улесняването на вноса на предпазни средства и същевременно с това отстраняването на подправените стоки, например фалшиви маски и подправени лекарства, на външните граници на ЕС.

През последните години стана ясно, че митническите органи на държавите членки са затруднени да изпълняват различните си роли. Ще има още значими предизвикателства, подобни на сегашното извънредно положение във връзка с общественото здраве, последствията от оттеглянето на Обединеното кралство от единния пазар и митническия съюз в рамките на ЕС и засилването на цифровизацията и електронната търговия, и тези предизвикателства дори може да нарастват. За да могат да дадат пълен принос за благоденствието на всички граждани на ЕС и за улесняването на търговията, нашите митнически органи трябва да бъдат снабдени с най съвременното техническо оборудване и аналитични способности, които им дават възможност за по-успешно предвиждане на пораждащия риск внос и износ. Засилването на митническото сътрудничество с най-важните международни търговски партньори, като Китай, ще ни подпомогне в усилията ни да улесняваме търговията и същевременно да упражняваме ефективен контрол.

Митническият съюз в рамките на ЕС се е превърнал в основен елемент на единния ни пазар, тъй като осигурява опазването на границите на ЕС и защитата на гражданите ни от забранени и опасни стоки, например оръжия, наркотици и вредни за околната среда продукти, като едновременно с това улеснява търговията на ЕС с останалата част от света. Благодарение на митническия съюз се осигуряват и приходи за бюджета на ЕС. Напоследък обаче стана ясно, че са необходими по-интелигентни способи на работа, за да могат митническите органи да се справят с дългия си и нарастващ списък с отговорности.

За съставянето на плана за действие допринесе новаторският прогностичен проект на тема „Бъдещето на митниците в ЕС през 2040 г.“, чиято цел бе да се постигне общо стратегическо разбиране сред ключовите заинтересовани страни за начините за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства пред митниците и да се създаде виждане за това как трябва да изглеждат митниците в ЕС през 2040 г.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
44 000 касови бележки от областта участват за награата на НАП
Два пъти повече плащания към бюджета чрез ПОС терминал отчита НАП Хасково

Първи ден на блокада в Хасково /Фоторепортаж/
Четирима с дрога и едни пиян в ареста

Затвори