Законодателен акт за цифровите пазари: Парламентът готов за преговори със Съвета

0

• Прекратяване на нелоялните търговски практики от страна на големите онлайн платформи
• Нови задължения и забрани, които се прилагат пряко за т.нар. пазачи на информационния вход на пазара
• Европейската комисия ще прилага правилата в сътрудничество с националните органи
• Ограничения за „ликвидиращите придобивания“
• Минимален размер на глоби от 4% до 20% от общия оборот

ЕП одобри започването на преговори с държавите членки относно правилата за това какво големите онлайн платформи могат да правят и какво не в ЕС.

Предложението за Законодателен акт за цифровите пазари (DMA) включва „черен списък“ с дадени практики, използвани от големите онлайн платформи, които изпълняват ролята на „пазачи на информационния вход“, и позволява на Комисията да провежда пазарни разследвания и да санкционира нарушения.

Текстът, одобрен от Парламента с 642 гласа „за“, 8 гласа „против“ и 46 гласа „въздържал се“, определя нови задължения и забрани, пряко приложими за такива платформи, с цел да се гарантират справедливи и отворени пазари.

Предложеният регламент ще се прилага за големите дружества, предоставящи т.нар. основни услуги на платформите, които са най-податливи на нелоялни търговски практики. Те включват посреднически онлайн услуги, социални мрежи, търсачки, операционни системи, услуги за онлайн реклама, изчисления „в облак“ и услуги за споделяне на видеоклипове, които отговарят на съответните критерии, за да могат дружествата да бъдат посочени за пазачи на информационния вход (gatekeepers). Членовете на ЕП решиха уеб браузърите, виртуалните асистенти и свързаната телевизия също да влизат в обхвата на DMA.

Другите промени, внесени от евродепутатите, се отнасят до определянето на пазачи на информационния вход въз основа на дадени прагове, списъка на задълженията и забраните (позволени и непозволени действия), включително нови разпоредби относно целевата реклама и оперативната съвместимост на услугите, ограниченията за „ликвидиращи придобивания“ (killer acquisitions), прилагането на законодателството на ЕС и ролята на националните органи за защита на конкуренцията и глобите.

Някои основни аспекти

В одобрения текст Европейският парламент:

  • увеличава количествените прагове, които указват, че дадено дружество попада в обхвата на DMA, съответно на 8 млрд. евро годишен оборот в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и 80 млрд. евро пазарна капитализация; въвежда условие, съгласно което дружествата трябва също така да предоставят основна платформена услуга в най-малко три държави от ЕС и да имат най-малко 45 милиона крайни ползватели месечно, както и над 10 000 бизнес ползватели;
  • включва допълнителни изисквания относно използването на данни за целева или микроцелева реклама и относно оперативната съвместимост на услугите, напр. услуги за текстови съобщения и за социални мрежи;
  • дава възможност на потребителите да деинсталират предварително инсталирани софтуерни приложения, като например апликации, на основна платформена услуга във всеки един момент;
  • предвижда ограничения за „ликвидиращи придобивания“: в случай на систематично неспазване на правилата Комисията може да наложи ограничения върху пазачите на информационния вход да извършват придобивания в областите, свързани с DMA, с цел да поправи или предотврати допълнителни вреди на вътрешния пазар. Пазачите на информационния вход ще бъдат задължени също да уведомяват Комисията за всяка предвидена концентрация;
  • изяснява ролята на националните органи за защита на конкуренцията, като същевременно отговорността за прилагането на DMA се запазва за Комисията;
  • посочва, че DMA следва да осигури възможност на лицата, подаващи сигнали за нередности, да сигнализират на компетентните органи за действителни или потенциални нарушения на регламента, както и да защитава тези лица от ответни мерки;
  • въвежда разпоредба, че ако даден пазач на информационния вход не спазва правилата, Комисията може да налага глоби, които са „не по-малко от 4% и не надвишават 20%“ от общия размер на оборота му в световен мащаб от предходната финансова година.

Цитат

Докладчикът Андреас Шваб (ЕНП, Германия) заяви: “Днешното приемане на мандата за преговори на DMA е силен сигнал: Европейският парламент се противопоставя на нелоялните търговски практики, използвани от цифровите гиганти. Ние ще гарантираме, че цифровите пазари са отворени и конкурентоспособни. Това е добре за потребителите, за предприятията и за цифровите иновации. Посланието ни е ясно: ЕС ще прилага правилата на социалната пазарна икономика и в цифровата сфера, а това означава, че законодателите диктуват правилата на конкуренцията, а не цифровите гиганти”

Следващи стъпки

Одобреният днес текст представлява мандатът на Парламента за преговори с правителствата на държавите от ЕС, които се предвиждат да започнат по време на Френското председателство на Съвета на ЕС (първата половина на 2022 г.). Законодателният акт за цифровите услуги (DSA) — паралелно предложение за регулиране на онлайн платформите, в което се засягат, наред с други въпроси, незаконното съдържание и алгоритмите — трябва да бъде гласуван в пленарна зала през януари.

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Народен оркестър при общината с коледен концерт
Народен оркестър при общината с коледен концерт

Почистен е терен от Автомагистрала „Марица“
Почистен е терен от Автомагистрала „Марица“

Затвори