ВИНЕН ФЕСТИВАЛ ДИОНИСОС

0

ВИНЕН ФЕСТИВАЛ ДИОНИСОС

На 15 февруари 2019г. от се проведе Винен Фестивал ДИОНИСОС по проект „Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“, с акроним: DIONYSOS(ДИОНИСОС), договор за финансиране № В2.6с.04/01.11.2017 по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Целта на проекта е да се популяризират местните сортове грозде,  качествените вина произведени от тях, и да се представи региона, както пред местните така и пред гостите му като атрактивна дестинация за винен туризъм.

Oбласт Хасково е част от Южния лозаро-винарски регион, и по-точно Сакар и Източнородопско предпланинско стъпало. Този район е сред най-подходящите за отглеждане на лозя у нас. Разположен е от двете страни по долното течение на река Марица. На запад се намира Източнородопското предпланинско стъпало, а на изток Сакар. Тук климатът е умерено континентален с добро разпределение на валежите през целия вегетационен период. Освен това, е защитен от острите северни ветрове, което благоприятства получаването на богати, плътни червени вина. Повечето от червените сортове грозде като мавруд, мерло, каберне совиньон, мискет червен, памид и други се отглеждат в този район.

Хасковска търговско-промишлена палата, която е един от осемте партньора по проекта бе организатор на успешното събитие, на което присъстваха над 200 гости – представители на винопроизводството, хранителния бранш, хотелиерския и ресторантьорски бизнес, индустриалния сектор, държавни институции, дипломати, акредитирани в България и много други гости и ценители на виното и кулинарията. Всички те бяха заинтересувани и пожелаха успех на проекта и остават с надежда този вид публичност и усърдието на партньорите да повиши развитието на региона и да го позиционира на световния пазар за винен туризъм.

На фестивалът, партньорите по проекта представиха произведеното вино Дионисос по рецепта с купаж от местни сортове. Гостите имаха възможността да се насладят на вината на доказани местни винарни, като: Ямантиеви, Малката Звезда, Шато Коларово, Тракийско Вино, Дионис, Катаржина Естейт, Заара Естейт, Кастра Рубра и Винарска Къща Лозев.

В допълнение, по време на фестивалът за първи път в нашият регион се направи сляпа дегустация по 100 точковата система на следните вина:

№ 1 – Мерло&Сира & Каберне Совиньон, реколта 2018 г., ВИ „Заара Уайн“ ООД

№ 2 – Енигма Сира, реколта 2016 г., ВИ „Малката Звезда“ ООД

№ 3 – Encore Сира, реколта 2016 г., ВИ „Катаржина естейт“

№ 4 – Каберне Совиньон, реколта 2015 г. ВИ „Дионис“ ООД.

№ 5 – Басареа Каберне Совиньон, реколта 2014 г., ВИ „Тракийско вино“

№ 6 – Басареа Сира, реколта 2014 г., ВИ „Тракийско вино“

№ 7 – Каберне Совиньон, реколта 2013 г., ВИ „Шато Коларово“

№ 8 – Мерло & Каберне Совиньон & Каберне фран, реколта 2013 г., ВИ „Кастра Рубра“

№ 9 – Братанов 3 – бленд, червено сухо, реколта 2013 г, „Винарна Братанови“ ООД

№ 10 – Мерло, реколта 2013 г., ВИ „Шато Коларово“

Дегустационната сесия нямаше конкурсен характер, а и всяко от тези вина е с отлични качества, поради което Винарските Изби получиха Сертификат за успешно участие в дегустацията с броя точки, които е получил виното им.

Освен вкусовата оценка, Националния Институт за Изследване на Вино, Спиртни Напитки и Етерични Масла направи оценка на физико-химичните качества на вината и представи грамоти на тези, които се доближават до перфектни.

Организаторите на Виненият Фестивал се надяват този вид събитие да стане ежегодна традиция с цел да увеличи интереса към винопроизводството от региона.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“(DIONYSOS), финансиран по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-AГърция-България 2014-2020, съгласно Договор за БФП №B2.6c.04/01.11.2017г. Проектът е съфинансирани от Европейския Фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните участващи в Програмата за сътрудничествоИНТЕРРЕГ V-AГърция-България 2014-2020http://www.greece-bulgaria.eu

 Съдържанието на тази публикация е отговорност на ХТПП и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява становище на Европейския Съюз и УО на Програмата.

ВИНЕН ФЕСТИВАЛ ДИОНИСОС

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
ТИР уби на място възрастен човек(видео)
ТИР уби на място възрастен човек(видео)

ГЕРБ-Хасково брани градинка като Курската дъга
ГЕРБ-Хасково брани градинка като Курската дъга

Затвори