Училищата кандидатстват за финансиране на дигитални класни стаи

0

До 19 юли 2020 г. директорите на училища имат възможност да кандидатстват за финансиране на дейности, свързани с дигитализиране на класните стаи в училищата на територията на Община Хасково.

Дейности, които се подпомагат финансово са 3. Първата е за средства за визуализация и устройства за безжична връзка с тях – чувствителни на допир екрани (touch screen), мултимедийни проектори с или без интерактивен образ, устройства за безжична връзка между персонални устройства и средства за визуализация, LCD екрани. Втората дейност е за закупуване на преносими компютри със SSD/eMMC памет и чувствителен на допир екран.

Старско

Максималният размер на финансовото подпомагане по Дейност №1 и Дейност №2 е до 5000 лв.
Третата дейност е за стартиране на цялостен училищен проект с минимум една паралелка по модела “Едно към едно – 1:1, с устройство за всеки ученик” и въвеждане на дигитални процеси в училищната институция. Максималният размер на финансовото подпомагане по Дейност №3 е до 24 000 лв.

Общият размер на финансирането, предназначено за дигитални класни стаи в училищата на територията на община Хасково е в рамките на 70 000 лв.

Задължително условие е образователната институция да осигури собствен финансов принос в размер на не по-малко от 50 % от стойността на заявените за закупуване устройства и софтуерни продукти. Едно училище може да кандидатства за подпомагане само по една от трите дейности по избор.

Разпределението на средствата ще се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на Община Хасково, в срок до 31.07.2020г., по критерии утвърдени в Правилата за кандидатстване, които може да откриете в сайта на Община Хасково на адрес: https://www.haskovo.bg/group/6/obrazovanie-i-kultura
Линк към Формуляра за кандидатстване: https://forms.gle/dggSL8n1kSTmYaRC8

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Станислав Дечев: Приоритетите за Хасково не съм ги писал сам, написахме ги с хората
Кметът на община Хасково Станислав Дечев с отрицателен PCR-тест

Родителите на Гришо с отрицателни тестове за COVID-19/ВИДЕО/
Родителите на Гришо с отрицателни тестове за COVID-19/ВИДЕО/

Затвори