Ученици от ПМГ-Хасково на урок в „Синя стая“

0

В „Синята стая“ ученици от 9-Б клас на хасковската ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ проведоха днес открит урок на тема: „ Детско правосъдие. Малолетни и непълнолетни лица – свидетели , жертви и извършители на престъпления. Домашно насилие. Участие в съдебни процедури“. Инициативата е по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

Ученици от ПМГ-Хасково на урок в „Синя стая“
Окръжният съдия Даниела Николова, зам. районният прокурор Зорница Проданова и секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Юлия Динкова разясниха процедурата по изслушване и даване на показания на малолетни и непълнолетни, жертви и извършители на престъпления, свидетели по наказателни и граждански дела, по процедури за определяне на родителски права, както и на деца в риск.

Ученици от ПМГ-Хасково на урок в „Синя стая“
Проведен бе и симулативен разпит, като в ролята на изслушвано дете в съдебна процедура влезе 16-годишният Георги, за извършено престъпление за шофиране без свидетелство за правоуправление.
Образователната програма през учебната 2022 г. – 2023 г. е насочена към формиране и повишаване на правната грамотност и култура на учениците, стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки, повишаване на информираността им за съдебната власт, изграждане на ценностно отношение към закона, както и към ограничаване на негативните модели на поведение.

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Дамска комисия реши: Петър Чухов е новият лауреат на приза „Пеньо Пенев“
Дамска комисия реши: Петър Чухов е новият лауреат на приза „Пеньо Пенев“

„Български пощи“ възстановяват приемането на плащания за местни данъци и такси
Нови фишинг атаки от името на „Български пощи“

Затвори