Ученици от Езиковата на Открит урок в Окръжен съд-Хасково

0

Открит урок в сградата на Съдебната палата в Хасково проведоха днес  по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“  учениците от 10 „В“ клас от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“. Програмата е съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

Съдия Стратимир Димитров от Окръжен съд – Хасково говори с десетокласниците по теми, свързани с видеоконферентните връзки и използването им във фазите на досъдебното производство, включително и при трансграничното сътрудничество в правораздаването. На учениците бе представена и демонстрация в реално време с Окръжен съд -Добрич по създадената и инсталирана видеоконферентна система в зала № 1 на Окръжен съд – Хасково.

Ученици от Езиковата на Открит урок в Окръжен съд-Хасково

Използването на комуникационна технология при работата по събиране на доказателства, по-специално чрез видеоконференция и телеконферентна връзка подпомага, когато дадено дело се обжалва. Съдът често има нужда да събере доказателства за проверка на иска. Те може да се предоставят по няколко начина, а понякога е необходимо да се изслушат хора, като свидетели или вещи лица. Процедурата за събиране на доказателства става по-сложна, когато те трябва да бъдат събрани в друга държава. Пречки може да бъдат създадени поради физическото разстояние между съда и лицето, което трябва да се изслуша, както и поради разликите между правилата и законите във всяка съдебна система, обясни съдия Стратимир Димитров.

Като лектор взе участие и разследващият полицай Емилия Янева, която запозна учениците с методите за разпознаване на лица и предмети и способите за тяхното доказване.

Образователната програма през учебната 2022 г. – 2023 г. е насочена към формиране и повишаване на правната грамотност и култура на учениците, стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки, повишаване на информираността им за съдебната власт, изграждане на ценностно отношение към закона, както и към ограничаване на негативните модели на поведение.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Стартира благоустрояването на парка в Пъстрогор
Стартира благоустрояването на парка в Пъстрогор

Излезе третият сборник „Светът на българина през ХХ век“
Излезе третият сборник „Светът на българина през ХХ век“

Затвори