След обществена поръчка, търсят над 1 милион за ремонт на улици в Хасково

0
Divel

Община Хасково обявява обществена поръчка с предмет „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково през 2020 год.“

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране. Договорът влиза в сила след осигуряване на финансиране от страна на Възложителя. Максималната стойност на обществената поръчка не може да надвишава 1 250 000,00 (един милион двеста и петдесет хиляди) лева без ДДС.

Старско

Процедурата се открива при условията на чл. 114 от ЗОП, т.е. към момента на откриването й не е осигурено финансиране. Обществената поръчка се възлага в изпълнение на договор „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково през 2020 година”. Голяма част от транспортната инфраструктура в град Хасково е компрометирана. С цел осигуряване на безопасна експлоатация на уличната мрежа се налага извършване на текущ ремонт и възстановяване на експлоатационното състояние на настилките по включените в договора улици.

Предвижда се извършване на ремонтни работи по участъци от уличните платна, които са с най-големи разрушения, улягания и пропадания и с най-интензивен трафик по тях. Срок за подаване на оферти: до 11.03.2020 година.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Спряха авантата на вода от роми длъжници/ВИДЕО/
Спряха авантата на вода от роми длъжници/ВИДЕО/

Искат арест на турски наркотрафикант, издирван от Интерпол
Искат арест на турски наркотрафикант, издирван от Интерпол

Затвори