Сезонните работници се осигуряват здравно сами

0

Сезонните работници, които не започват друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, ще трябва да плащат здравните си осигуровки сами.

Това напомнят от офиса на НАП в Хасково и уточняват, че срокът за внасяне на здравните вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който те се отнасят.

Старско

Сезонните работници, както и безработните, които се осигуряват за своя сметка, най-напред подават в НАП декларация Образец 7. Това може да стане електронно с персонален идентификационен код (ПИК), с квалифициран електронен подпис (КЕП), както и на място в офис на приходната агенция.

Срокът за подаване на декларация Образец 7 е също до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лв., обръщат внимание от НАП.

Всеки може да провери здравноосигурителния си статус в Портала за е-услуги на НАП на електронен адрес https://portal.nra.bg/details/health-insu-status или с въвеждане на ЕГН на информационния телефон 0700 18 700.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Нафиркан до козирката събори дувар в Стамболийски
Познайник на полицията гледа коноп в саксии

Спипаха незаконни дърва
Спипаха незаконни дърва

Затвори