Семинар с обиколка на лозята се проведе по проект ДИОНИСОС

0
Divel

Над 25 представители от туристическия бизнес в област Хасково участваха в семинар и обиколка в района на лозята на 24 и 25 юни 2021 г.

По време на семинара Илияна Коева – енолог запозна участниците с вината от региона и перспективите за развитие на винен туризъм в Област Хасково.

Старско

След семинара се проведе обиколка в района на лозята.Бяха посетени няколко винарни в община Харманли. Във винарните участниците се запознаха с на място с производството на вино. Представителите на винарните Басареа, Малката Звезда, Кастра Рубра и Шато Коларово бяха много гостоприемни.

Семинарът с обиколка в района на лозята се проведе по работен пакет 5.8.2, WP 5 от проект: Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“, акроним: DIONYSOS (ДИОНИСОС), съгласно договор за финансиране № В2.6с.04/01.11.2017 по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г.

Участниците в обиколката-семинар повишиха осведомеността си за развитието на винарството в региона, перспективите на винения туризъм и възможностите за съчетаване с други форми на туризъм.
С изпълнението на проект ДИОНИСОС се цели да се наложи култивирането на старите местни сортове грозде, да се подчертае местната идентичност на продукта и да приложи интегрирани подходи за популяризиране на региона като дестинация за винен туризъм.

Изпълнението на проектните дейности ще приключи на 31.07.2021 г. Повече информация може да получите на уеб-сайт : www.dionysosvine.eu

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“(DIONYSOS), финансиран по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съгласно Договор за БФП № B2.6c.04/01.11.2017г. Проектът е съфинансирани от Европейския Фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните участващи в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 http://www.greece-bulgaria.eu

Съдържанието на тази публикация е отговорност на Хасковската търговско-промишлена палата и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява становище на Европейския Съюз и Управлавящиа орган на Програмата.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Комисар Недан Хаджиев е новият заместник директор на ОД на МВР Хасково
Комисар Недан Хаджиев е новият заместник директор на ОД на МВР Хасково

Христина Боева излиза в пенсия
Христина Боева излиза в пенсия

Затвори