Съдът отхвърли жалбата за такса смет 2022г. в Хасково

0

Хасковският административен съд отхвърли жалбата против решението на Общинския съвет, с което е определен размерът на таксата за битови отпадъци за 2022 г.

Протестът бе подаден от граждани и организации. Според съдебния състав обаче, не са били допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на оспорваното решение, което съдържа и съответните мотиви за определяне на таксата и не е в противоречие с материалния закон.

„Решението – в оспорените му части, е мотивирано в достатъчна степен, както в своята разходна част, така и в приходната“, сочи в мотивите си съдът.

Съдът приема, че няма законова пречка таксата битови отпадъци да се определи върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като бъде изключен основният способ по чл.67, ал.1 от ЗМДТ – принципът за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците, допълват от ХАС.

Решението подлежи на обжалване през Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Миналата година съдът отмени такса смет за 2020 и 2021 година в Хасково. На заседанието си през декември миналата година местният парламент гласува сумите от таксата за тези две години, които също се атакуват от съда, да бъдат приспадани от дължимото. Делата по жалбите са насрочени за 1 и 8 март.

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
4 сватби в Хасково на магическата дата 20.02.2020
Записват за безплатни венчавки за 14 февруари

Преброиха над 2400 птици от 19 вида в Източните Родопи
Преброиха над 2400 птици от 19 вида в Източните Родопи

Затвори