Съдът отхвърли жалбата на „Спаси Хасково“. Марин Райчев: Готови сме да стигнем до Европейския съд

0

Административен съд-Хасково отхвърли днес жалбата на Местна коалиция „Спаси Хасково“ (ПДС, ССД) против решението на Общинска избирателна комисия – Хасково, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, с което бе отказана регистрация на Местна коалиция „Спаси Хасково“ (ПДС, ССД) за участие в изборите за общински съветници в община Хасково на 29 октомври 2023 г.

Съдът е приел, че оспореното решение изхожда от компетентен орган, отговаря на изискванията за форма и съдържание, издадено е при спазване на административнопроизводствените правила и е в съответствие с материалния закон и неговата цел.

След анализ на относимите за случая разпоредби от Изборния кодекс и след като е установил, че в ЦИК няма регистрирана партия или коалиция с наименование „Спаси Хасково“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., както и че този субект е юридическо лице с нестопанска цел, съдебният състав е извел извода, че в наименованието на местната коалиция – жалбоподател, не могат да се съдържат думите „Спаси Хасково“.

Във връзка с възраженията на жалбоподателя за неравнопоставеност, дискриминация и противоречия на норми от Изборния кодекс, магистратите посочват, че съдът няма правомощия да упражнява контрол върху актовете на Народното събрание. Контролът за конституционност на тези актове се осъществява единствено от Конституционния съд, се казва в мотивите на съдебния акт.

По тези съображения жалбата е приета за неоснователна, а отказът на ОИК – Хасково за законосъобразен. Решението на Административен съд – Хасково не подлежи на обжалване.

„Спаси Хасково”: Готови сме да стигнем дори до Европейския съд по правата на човека!

Председателят на МИГ „Спаси Хасково“ Марин Райчев коментира в нарочно изявление:

„Уважавам решението на съда, но самият факт, че сме тук днес, без значение от резултата от делото, говори за сериозен пропуск в Изборния кодекс и е явно нарушение на правото на справедлив процес, тъй като Изборният кодекс не допуска удължаване на срока за регистрация на местна коалиция.

Решението на ЦИК (номер 1960-МИ от 03.08.2023г.), с което се определят правилата за наименование на местните коалиции, е издадено и влязло в сила и не може да бъде обжалвано преди да могат да се подадат документи за регистрация на местна коалиция. Тоест правният субект местна коалиция отново няма право да обжалва този акт на ЦИК, който отново е нарушение на избирателното право, защото има двоен стандарт за избора на име на местна коалиция, регистрирана в ЦИК, и такава, регистрирана в ОИК.

Това са само няколко факта, които доказват сериозни пропуски, противоречия и несъответствия в Изборния кодекс, които нарушават поне две основни човешки права – това на свободното сдружаване на избори с цел постигане на по-добър резултат и това на справедлив процес.

Решени сме да си търсим правата докрай. След консултации с юристи сме готови да стигнем дори до Европейския съд по правата на човека в Страсбург.”

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Отвори врати 120-ят магазин T MARKET в България
Отвори врати 120-ят магазин T MARKET в България

Баща и син биха нежелан гост
Двама пияни и шофьор без документи в Хасковско

Затвори