С царските орли по време на гнездене

0
Divel

В изпълнение на проект „Орли без граници“, финансиран от програма Interreg-IPA CBC Bulgaria – Turkey, през последния гнездови сезон Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково осигури охраната на две гнезда на застрашения от изчезване царски орел.

Този емблематичен за нашата природа вид понякога строи гнездата си недалеч от пътища и дори до населени места. Близостта на гнездата до селища обаче е и предпоставка за прекомерно безпокойство по време на гнездовия сезон, което може да доведе до напускането на територията от възрастните птици и загиване на малките. На територията на нашата страна през тази година има само 35 гнездящи двойки царски орли. Осигуряването на безпроблемен гнездови сезон за две от най-изложените на безпокойство двойки е сериозен принос за подобряването на статуса на вида у нас.

Старско

При двете двойки замътването започва през последната седмица на месец март. По време на инкубационния период, който продължава 43 дни, няма голямо движение на хора в района, където е първото гнездото. Въпреки това на три пъти се случва пазителят да спира опасно приближаващи се до гнездото хора, но до изгонване на мътещата птица не се стига.

Първата двойката царски орли излюпва едно малко на 08.05.2020 г., като не последва излюпване на второ, въпреки че видът често отглежда по две малки на сезон. Родителите носят храна на малкото средно 4 пъти на ден. Преобладаващата храна са лалугери. Лалугерът е гризач, обитаващ пасища с ниска тревна растителност и ниско ниво на охрастяване. Друг източник на храна за тази двойка са влечуги, основно змии, които охранителят не успява да определи видово. През периода на растеж на малкото охранителят ежедневно наблюдава човешка дейност в района на гнездото – предимно хора с интерес към археологията, тъй като в зоната около гнездото е имало антично селище. Многократно се налага охранителят да влиза в контакт с хората, когато те са близо до гнездото. За щастие във всички ситуации хората проявяват разбиране за риска за малкото царско орле и се отдалечават.

Младият орел прави първия си полет 67 дни след излюпването, като каца в пасищата близо до гнездото, а родителите му продължават да го хранят на земята. През следващите няколко дни младата птица нощува на дърветата в близост до напуснатото гнездо.

За втората двойка инкубационният период е по-спокоен и те не са обезпокоявани от човешка дейност. Първото им малко се излюпва на 05.05.2020 г., а второто се излюпва ден по-късно – на 06.05.2020 г. Родителите носят храна средно по 3 пъти на ден. Преобладаваща храна и при тази двойка е лалугерът. Орлите хранят малките си и със значителен брой таралежи. През периода на растеж на малките царски орли в близост на гнездото има активна човешка дейност, основно свързана с паша на домашни животни. Няколко пъти хора застават в сенките на дърветата в близост до гнездото, но след като пазителят им разяснява опасността от безпокойство на застрашения вид, хората с разбиране се преместват на безопасно разстояние.

Едното малко излита от гнездото 71 дни след излюпването – на 15.07.2020 г., а второто – два дни след него, като излетелите млади царски орли се придържат в непосредствена близост до гнездото. Родителите ги хранят на съседно дърво. Четирите величествени птици заедно правят полети за опознаване на района. Гледка, радваща очите не само на полагалия ежедневни усилия за тях пазител, а и на хора от близкото село!

Автор: Антон Стаменов

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Данаил Кирилов
Данаил Кирилов става шеф на ЦИК?

Автомобили от 900 до 17 000 лв. продава НАП през септември
Автомобили от 900 до 17 000 лв. продава НАП през септември

Затвори