РИОСВ извърши 89 проверки през май, съставени са 13 акта

0
Divel

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково през месец май извърши 89 проверки на 78 обекта. Дадени са 12 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 13 акта, издадени са 4 наказателни постановления на обща стойност 10 000 лв. и е наложена една санкция за 298 лв Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 7 706 лв.

Издадени са 2 наказателни постановления по 2 000 лв. на площадка за третиране на пластмасови отпадъци в Свиленград и на инсталация за преработка на соапщок в Кърджали, затова че не са предоставили информация за внос на отпадъци. С 2 000 лв. е глобено и физическо лице от Хасково за незаконна площадка за излезли от употреба МПС. Наказателно постановление за 4 000 лв. е издадено на хасковска фирма за неизпълнение на предписание за почистване на натрупани гумени отпадъци на територията на бивш ТЕЦ- Хасково. Наложена е текуща санкция на млекопреработвателно предприятие край с.Вълкович, общ.Джебел за изпускане на непречистени отпадъчни води в дере.

Старско

Съставени са 4 акта на ВиК- Хасково и на ВиК- Кърджали за осъществяване на дейности без изградени и приети по установения ред пречиствателни съоръжения (ПСОВ) за канализационните системи в Любимец, Харманли, Симеоновград и Джебел. Актове са съставени на Общините Крумовград, Джебел, Ивайловград, Ардино, Момчилград, Кирково и Кърджали за изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени за това места в земл. на селата Вишеград и Островица. Актове са съставени и на две физически лица- за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в парк „Горубсо“ в Кърджали и за проправяне на път в защитена територия без внесено инвестиционно предложение.

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 60 нерегламентирани сметища в региона, намиращи се на територията на общините Тополовград, Стамболово, Димитровград, Харманли, Маджарово, Любимец, Момчилград, Джебел, Кърджали и Хасково.

На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 11 сигнала, 4 от които за бедстващи защитени видове птици, които са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
46 878 пуснаха бюлетина до 12 часа в Хасковско
ЦИК тегли “изборното тото” днес

Строеж на гараж разбуни хасковлии, общината проверява случая
Строеж на гараж разбуни хасковлии, общината проверява случая

Затвори