РИОСВ-Хасково със 135 проверки през октомври

0

135 проверки на дейността на 119 обекта в областите Хасково и Кърджали са направили през октомври от РИОСВ-Хасково. Издадени са 51 предписания, съставени са 9 акта за установени административни нарушения, издадени са 3 наказателни постановления и е сключено едно споразумение по Закона за опазване на околната среда.

ТЕЦ „Марица 3“ – Димитровград отново бе във фокуса на контрола по отношение чистотата на атмосферния въздух в региона. В централата са извършени 5 извънредни проверки след постъпили сигнали за неорганизирани емисии от сградата на котелното помещение, за миризми и регистрирани завишени стойности на серен диоксид, както и една планова проверка. РИОСВ – Хасково осъществява 24-часов мониторинг на съоръженията на горивната инсталация чрез термовизионна камера, позиционирана в близост до централата. Това наблюдение дава възможност за своевременна реакция от страна на регионалната инспекция при установяване на нередности на производствената площадка на ТЕЦ „Марица 3“АД, допълват от РИОСВ.

Във връзка с подадени сигнали за замърсяване на въздуха са извършени извънредни проверки и на други обекти: кариера „Клокотница“, в с. Стамболийски, Кърджали и с.Багрянка, община Момчилград. На операторите на някои от обектите са дадени предписания да предприемат ефективни мерки за ограничаване на неорганизирани емисии на прах.

По отношение качеството на водите в териториалния обхват на инспекцията експертите са извършили 14 планови и 5 извънредни проверки. Посетени са цехове за изрязване на гнайс, кравеферми, извършена е проверка на ВиК– Хасково и др.

За опазване и стопанисване на защитени територии са направени 18 планови проверки. Във връзка със заповед на областния управител на област Хасково е проверено състоянието на речните корита.

След подаден сигнал е проверен участък на общински път между с. Стамболийски и разклона за гр. Хасково. На кмета на община Хасково е дадено предписание за почистването му. Общо 39 проверки относно управлението на отпадъците са извършени в Хасковска и Кърджалийска области и са дадени 27 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство.

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Фотокапан: Скок на сърна
Фотокапан: Скок на сърна

Хасковлии източиха банкоматите
Над 16 млн. лв. данъци и осигуровки са внесени чрез ПОС терминал в НАП Хасково

Затвори