РИОСВ глоби моргата, в която изгоряха стотици автомобили

0
Divel

Регионалната инспекция по околна среда и води глоби хасковската автоморга, в която изгоряха над 100 автомобила. Това потвърдиха от екоинспекцията.

Припомняме, че инцидентът стана на 25 януари тази година.

Старско

От екоинспекцията са съставили акт на моргата в размер на 3 000 лева. Екоекспертите са констатирали, че не са били отстранени гумите, тапицериите и други горивни материали на част от съхраняваните на площадката стари автомобили. По този начин е нарушен редът за разкомплектоване на излезлите от употреба МПС, съгласно Приложение 3 за минималните технически изисквания към площадките за събиране и съхраняване и към центровете за разкомплектоване на ИУМПС към Наредба за излезлите от употреба МПС.

През март месец от РИОСВ са извършили 71 проверки на 71 обекта. Дадени са 35 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 3 акта, наложена е 1 санкция и са издадени 13 наказателни постановления на обща стойност 34 700 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 15 484 лв.

Издадено е наказателно постановление за 7 000 лв. на ТЕЦ в Димитровград за неизпълнение на условие за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на депо за неопасни отпадъци. За непредоставяне на документи, относно отчета за дейностите с отпадъци, с 2 000 лв. е глобен завод за малц в Хасково.

Почистени са 7 нерегламентирани сметища в региона. На „Зеления“ телефон през март са постъпили 5 сигнала.

Заради коронавируса екониспекцията преустановява по време на извънредното положение всички планови проверки и такива по сигнали, освен по изключение при аварийни ситуации и в неотложни случаи, представляващи пряка опасност за живота и здравето на населението.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Субсидия е първият деклариран доход в офиса на НАП в Хасково
7000 подадоха годишните си данъчни декларации

14-годишният Васил, обвинен за убийството на Кокала, остава в килията
Окончателно: 14-годишният, обвинен в убийство, остава в ареста

Затвори