Проверяват здравословното състояние на пчелните семейства

0
Divel

Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) започват проверки в цялата страна на здравословното състояние на пчелните семейства и тяхната регистрация.

Целта на контрола, който ще се извършва от официалните ветеринарни лекари (ОВЛ), е да се проследи общото здравословно състояние на отглежданите пчелни семейства, броя на отпадналите такива и причините за това, броя на декларираните и отглежданите към момента на проверката пчелни семейства, както и наличието на жизнени пчелни семейства в кошерите.

Старско

Проверките на ОВЛ не отменят и няма да възпрепятстват ежегодните пролетни профилактични прегледи на пчелните семейства в България по Програмата за надзор и контрол на болестите по пчелите. Те ще се провеждат, съгласно програмата, от началото на месец април 2021 година.

БАБХ напомня, че от днес, съгласно измененията в Наредба № 13 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, земеделските производители ще известяват пчеларите за предстоящи третирания единствено през електронната платформа ЕПОРД.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Парите от "Голямото сърце" в помощ на 2-годишния Гого
Парите от “Голямото сърце” в помощ на 2-годишния Гого

Сезгин Мехмед: Регистрираме една изцяло младежка листа на ДПС/ВИДЕО/
Сезгин Мехмед: Регистрираме една изцяло младежка листа на ДПС/ВИДЕО/

Затвори