Променят статута на земи и имоти в Хасковско

0

Променя се статутът на части от държавни имоти, използвани от „Гранична полиция“ в Любимец, Свиленград и Ивайловград, реши днес МС.

Правителството обяви части от имоти – публична държавна собственост за частна държавна собственост. Те се намират в област Хасково, в поземлени имоти с предоставени права за управление на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Главна дирекция „Гранична полиция“ за изпълнение функциите на Регионална дирекция „Гранична полиция“-Смолян.

Към днешна дата те вече не се използват по предназначение, поради опасност от самосрутване. Зданията ще бъдат премахнати по реда на Закона за устройство на територията, а средствата, необходими за това, ще бъдат осигурени за сметка на МВР, гласи решението.

Министерският съвет днес прие решение и за отнемане на земеделски земи в област Хасково от Министерство на отбраната и включването им в Държавния поземлен фонд. Предмет на акта са 9 поземлени имота в община Харманли, в местностите ,,Станково дере“ и ,,Ламуржата“. Имотите са с трайно предназначение на територията: земеделска. За тях е отпаднала необходимостта, свързана с отбраната и сигурността на страната, поради което е прието решението за включването и в Държавния поземлен фонд.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Любопитно от областта: Извора на Белоногата
МС даде на Община Харманли Извора на Белоногата

Скандал с боклука на Хасково(ВИДЕО)
Скандал с боклука на Хасково(ВИДЕО)

Затвори