Приеха с 26 гласа “За” бюджет за Хасково в размер на 154 502 024 лв

0

С 26 гласа “За”, 6 “Против” и 6 “Въздържали се” съветниците приеха бюджет 2024 на община Хасково. Той е в размер на 154 502 024 лв., което с 8 850 001 лева повече спрямо миналата година.

Рекордният размер на бюджета на Хасково за 2024г. е обусловен повишаване на минималната работна заплата, увеличаването на разходите заради инфлацията и спечелени проекти по различни европейски програми.

Планираните инвестиционни разходи за 2024г. надхвърлят 41.5 млн. лева, което е двойно повече спрямо предходната година. В допълнение са предвидени ремонтни дейности на улични настилки на стойност 2.7 млн. лв. и на сгради публична собственост за над 1 млн. лв.

Част от основните проекти, предвидени за финансиране с бюджетни средства, са: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в град Хасково – 2 516 937 лв.

Ремонтни дейности на уличната мрежа в гр. Хасково – 2 290 630 лв., Системи за външно изкуствено улично осветление в населените места на община Хасково – 2 148 817 лв., Енергийно ефективна модернизация на система за външно осветление в град Хасково -1 630 897 лв., Въвеждане на мерки за на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Хасково- 5 811 641 лв., „Основен ремонт на етаж 3 от Пневмофтизиатрично отделение към СБАЛПФЗ – Хасково“ -проект Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“- 294 265 лв. и др.

Бюджетите на кметствата и населените места с кметски наместници през тази година надхвърлят 8 330 000 лв. Инвестиционните разходи за тях са в размер на 2 220 000 лв., а ремонтните дейности там- над 2 106 000 лв. Тези разходи включват още възнаграждения и осигурителни вноски на кметове на кметства и кметски наместници, читалищна дейност; текущи ремонти, улично осветление, поддръжка и почистване на територии за обществено ползване, ремонт и поддръжка на улична инфраструктура, селищни празници, осигуряване на видеонаблюдение и други.

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Заловиха двама с дрога и крадци на метал
Заловиха двама с дрога и крадци на метал

Жена пострада при ПТП, трима водачи пренощуваха в ареста
Затвори