Президентът: Науката, технологиите и образованието са от ключово значение за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г.

0

Науката, технологиите и образованието са от ключово значение за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН и България ще продължи да подкрепя изграждането на открит, свободен и сигурен дигитален свят, до който всеки има равен достъп. Това заяви президентът Румен Радев в рамките на лидерски диалог за изпълнението на Целите за устойчиво развитие, посветен на прилагането на науката, технологиите, образованието и иновациите в подкрепа на развитието, в който участваха 15 държавни и правителствени ръководители от Европа и света, както и представители на международни организации.

Постигането на Дневен ред 2030 на ООН е приоритет за България, посочи президентът Радев и призова за по-ефективно многостранно сътрудничество за изпълнението на общите цели. В национален план за България това означава трансформация, насочена към изграждането на иновативна, зелена, дигитална и свързана страна.

Румен Радев подчерта, че България има утвърдени традиции в областта на природните науки като математиката, физиката, химията, инженерните специалности и други и именно те са в основата на постигнатия напредък в различни високотехнологични центрове. Увеличаването на потенциала на технологичните компании в страната ни също ускорява развитието на науката.

В Националната програма за развитие България 2030 се поставя фокус върху насърчаването на конкурентоспособността на българските компании чрез подобряване на дигиталните връзки, създаването на големи информационни центрове, автоматизирането на процеси, роботика и други. Принос за развитието на България като атрактивен център за върхови научни постижения и повишаването на икономическия растеж и качеството на живот имат освен признатите български университети и наскоро откритият Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии, който е уникален за региона и привлича учени от цял свят.

В изказването си на форума президентът Румен Радев посочи също така, че България ще продължи да работи за постигането на Целите за устойчиво развитие и това изисква ефективно използване на ресурсите, разумно инвестиране в науката на основата на висококачествено образование и модерни технологии, а прилагането  на изкуствен интелект трябва да отчита моралните норми на човечеството, принципите на демокрацията и правовата държава.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Произведения на Моцарт зарадваха хасковската публика
Произведения на Моцарт зарадваха хасковската публика

Получаваме електронно известие за глоби на пътя
Получаваме електронно известие за глоби на пътя

Затвори