PR agency XNEWS:…от неизвестното към известно…!

За всеки клиент създаваме стройна, ефективна и навременна индивидуална комуникационна стратегия, съобразена със специфичната сфера на дейност, за да постигнем дългосрочните му цели като позициониране на марката/личността, изграждане и поддържане на образа в публичното пространство.

 

Цялостна стратегия за комуникация с медиите.
Изработване на мултимедия – рекламни видео клипове и лични фотосесии.
Организиране и провеждане на пресконференции и събития в различен формат.
Организиране на неформални срещи с журналисти.
Специални материали – интервюта, коментари, анализи и фотографии.
Контрол, мониторинг и анализ на излъчваните и публикувани материали.

 

Доверие – Лоялност – Връзка – Партньорство

Регламент Избори 2019

РЕГЛАМЕНТ

условия на „Пи ар агенция Хикснюз” ЕООД, гр. Хасково за провеждане на предизборна агитация в сайта XNEWS.BG за Избори за кметове и общински съветници на населени места в Хасковска област на 27 октомври, 2019 г.

В предизборната агитация в информационен сайт XNEWS.BG могат да участват всички партии и коалиции и кандидатите им за кметове, регистрирани за участие на местните избори в Република България.

Сайтът предоставя на всички, регистрирани за участие в изборите кандидати, партии или коалиции, едни и същи условия и цени за платени публикации. Тарифите за тези услуги са обявени, според изискванията на Изборния кодекс, пред Сметната палата, РИК и на сайта XNEWS.BG.

Участниците в предизборната кампания, които желаят да провеждат агитация, подписват ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие с правилата на този регламент и провеждането на кампанията на сайта XNEWS.BG. Материалите от предизборните събития се публикуват в специална категория “Местни Избори 2019”.

Представителите на регистрираните за участие в изборите политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети са длъжни да информират сайта за предизборните си прояви най-малко два дни преди тяхното начало. Съобщения за проявите в рамките на цялата предизборна кампания се приемат от 09:00 до 18:00 часа всеки ден на телефоните на сайта: 0888 403304 Тихомир Петков, e-mail: xnewsbg@gmail.com

XNEWS.BG не носи отговорност за неотразяване на предизборно събитие, за което не е получена информация по този ред.

Всички предизборни материали се заплащат авансово според Тарифа, която е неразделна част от този Регламент и е валидна за всички участници в изборния процес.

Всички представители на политически партии, коалиции, инициативни комитети и независими кандидати са длъжни да спазват Изборния кодекс, както и нормите на действащото в България законодателство. Ползващите XNEWS.BG за предизборна агитация са длъжни да спазват принципите на коректност и етично поведение. Всеки от участниците в предизборната кампания, който посредством своя изява накърни интересите на други лица и така предизвика правото им на отговор, заплаща стойността на отговора. Цената на публикацията на засегната страна се заплаща от предизвикалия правото на отговор и се определя съгласно приложената тарифа. Искането до медията може да се направи в срок до 24 часа след направената публикация. Отговорът се публикува без коментар.

XNEWS.BG няма да публикува никакви предизборни материали 24 часа преди изборния ден и в изборния ден, съгласно Чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс.

Сайтът XNEWS.BG не носи отговорност за изявленията, направени по време на предизборната кампания, както и за съдържанието на готовите продукти, предоставени за агитация от централите на политическите партии, коалиции или инициативни комитети, или от фирми, разпространяващи агитационни материали в рамките на Кампания за местни избори в Република България на 27 октомври 2019 г. При получаване на готов материал за публикуване, XNEWS.BG не носи отговорност за съдържанието му. XNEWS.BG не редактира информация, подадена от предизборен щаб, ако за това няма изрична договорка между медията и съответния представител.

Офертата за местни избори 2019 на информациония сайт XNEW.BG е следната:

  • Банер 720/90 най-отгоре под главата на XNEWS.BG за 10 календарни дни по време на кампанията е на стойност 200 лева.
  • Банер 250/250 горе вдясно на страницата за 10 календарни дни по време на кампанията е на стойност 140 лева.
  • Банер между публикациите и категориите на сайта за 10 календарни дни по време на кампанията е на стойност 100 лева.
  • Банер най-отдолу на страницата за 10 календарни дни по време на кампанията е на стойност 140 лева.
  • Готови статии за публикуване в рубрика Водещи новини с обем до 40 реда(Един ред е 86 знака.) с две снимки – 200 лева
  • Готови статии за публикуване в рубрика Новини с обем до 40 реда(Един ред е 86 знака.), с две снимки – 160 лева.
  • Писане на статия със снимки в рубрика Водещи новини с обем до 40 реда с две снимки – 260 лева
  • Писане на статия със снимки в рубрика Новини с обем до 40 реда с две снимки – 200 лева
  • Изработване на видео материал с времетраене до две минути – 440 лева
  • Видео интервю с времетраене до пет минути – 680 лева

Предоговаряне на цените са възможни при цялостен ангажимент на кампанията!

гр. Хасково С уважение : ……………………………………

дата……………. Тихомир Петков, XNEWS.BG

ДЕКЛАРАЦИЯ

от………………………………………………………………………………………………………

представляващ……………………………………………………………………………………… /кандидат, партия, коалиция, предизборен щаб, инициативен комитет и др./

Запознат съм с Регламента за предизборна агитация в сайта XNEWS.BG и с Тарифата за заплащане на предизборните материали. Приемам условията и правилата за водене на предизборна кампания за местни избори в Република България на 27 октомври 2019 г. в сайта.

дата……………. Упълномощено лице:…………………

гр. Хасково Име : ……………………………………

Договор Избори 2019

xnews-dogovor-2019
dog2
eli-dogovor
dogDiana