PR agency XNEWS:…от неизвестното към известно…!

За всеки клиент създаваме стройна, ефективна и навременна индивидуална комуникационна стратегия, съобразена със специфичната сфера на дейност, за да постигнем дългосрочните му цели като позициониране на марката/личността, изграждане и поддържане на образа в публичното пространство.

 

Цялостна стратегия за комуникация с медиите.
Изработване на мултимедия – рекламни видео клипове и лични фотосесии.
Организиране и провеждане на пресконференции и събития в различен формат.
Организиране на неформални срещи с журналисти.
Специални материали – интервюта, коментари, анализи и фотографии.
Контрол, мониторинг и анализ на излъчваните и публикувани материали.

 

Доверие – Лоялност – Връзка – Партньорство