Освобождават от такси търговците на Неделния и Автопазара в Димитровград

0
Divel

Кметът на Община Димитровград Иво Димов внася докладна записка с предложение Общинският съвет да освободи търговците на Неделен и Автопазара от таски за периода, в който двете тържищата няма да работят заради обявената от СЗО пандемия от коронавирус.

На предплатилите своите такси, същите ще бъдат приспаднати при следващо плащане. В началото на седмицата, след заседание на Общинския оперативен щаб бяха въведени мерки за превенция от разпространението на вируса, като една от тях бе затварянето на двете тържища към, които в петък, събота и неделя се стичат клиенти и търговци от цялата страна. Заповедта на кмета за затваряне на тържищата бе издадена на основание препоръките на Националния оперативен щаб и проведено извънрeдно заседание на Министерския съвет на 08.03.2020г., както и на основание Заповед на Министъра на здравеопазването.

Старско

“Във връзка с въведеното ограничение и преустановяване на работата на Неделен пазар и Автопазар, предлагам търговците да бъдат освободени от заплащане на съответната такса за периода, през който Пазарите не работят, на основание издадена заповед на кмета на общината” се казва в предложението на Иво Димов към съветниците. Предложението на кмета за решение от Общинският съвет гласи:

1.Общински съвет Димитровград дава съгласие физическите и юридическите лица, ползващи места, върху които се организират пазари и тържища от ОП СПИОПТ (Неделен пазар и Автопазар), да бъдат освободени от заплащане на такса през периода, през който Пазарите не работят, на основание издадена заповед на кмета на общината във връзка с обявеното от СЗО разпространение на коронавируса за пандемия.

2.На предплатилите за съответния период, сумите да бъдат приспаднати от следващото им плащане.

3.Възлага на кмета на общината и ръководството на ОП СПИОПТ осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Полицаи откриха невредими две деца, изгубили се вчера край Любимец
Полицаи откриха невредими две деца, изгубили се вчера край Любимец

Тир аварира, опашките продължават
Турски тираджия върти волана с 2,9 промила алкохол

Затвори