Общината търси фирма за ремонт на улиците по селата

0
Divel

Обществена поръчка за ремонт на улиците по селата е обявена от община Хасково, съобщиха от кметството.

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране. Договорът влиза в сила след осигуряване на финансиране от страна на Възложителя. Максималната стойност на обществената поръчка не може да надвишава 2 083 333,33 лв. без ДДС.

Старско

Процедурата се открива при условията на чл. 114 от ЗОП, т.е. към момента на откриването й не е осигурено финансиране.

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на договор „Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в селата на Община Хасково през 2020 година“.

Състоянието на уличните настилки по селата от Община Хасково е доста незадоволително. Голяма част от асфалтовите настилки имат много сериозни дефекти: деформации на пътното платно, мрежовидни, надлъжни и напречни пукнатини, дълбоки дупки и други разрушения. Улиците, които са с трошенокаменна настилка са изровени и трудно проходими. Съгласно констатираните нарушения, трябва да се извърши ремонт на асфалтовите настилки, с което ще се възстанови експлоатационната им годност и се удължи срока на експлоатация.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Капитан Андреево
Лекари започват дежурства на Капитан Андреево заради коронавируса

Останаха само 28 стикера за преглед на газови бутилки в колите/ВИДЕО/
Останаха само 28 стикера за преглед на газови бутилки в колите/ВИДЕО/

Затвори