Общината приютява бездомните кучета за пазачи, стартира кампания

0
Divel

Общината приютява бездомните кучета за пазачи, стартира кампанияОт днес стартира разяснителната кампания на община Хасково и Сдружение Зоодоброволци Хасково за отглеждане и регистрация на домашните кучета.

За тази цел ще бъдат разпространени 1000 брошури, които да напомнят на стопаните на кучета за техните задължения към любимците им. Това е поредна стъпка за овладяване на популацията от бездомни кучета в Хасково. Работната група, която работи по проблема, в няколко поредни срещи предприе мерки в тази насока.

Старско

Една от тях е промяна в Наредбата за придобиване, притежание и отглеждане на кучета на територията на община Хасково.

Освен това община Хасково вече е поръчала да бъдат изработени 20 къщички за кучета, които ще бъдат поставени в общинските бази. Там ще бъдат приютени бездомни кучета, които ще бъдат обгрижвани и ще станат естествени пазачи на общинските предприятия.

Къщичките се изработват от учениците от ПГДС“Цар Иван Асен II“.

В съобщението, което от днес Зоодоброволците и община Хасково разпространяват, са описани конкретните стъпки, които всеки стопанин на куче е длъжен да предприеме.

В текста се казва:

Уважаеми съграждани,

Община Хасково Ви напомня, че съгласно чл.5а от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Хасково, собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират в 3-месечен срок от датата на придобиването им.

Регистрацията се извършва в общинска администрация Хасково, Център за административно обслужване. Стопанинът попълва Декларация за регистрация, съгласно чл.117 от Закона за местните данъци и такси.
Годишната такса е 10 лева.

При регистрацията собственикът на кучето предоставя следните документи:
заверен ветеринарномедицински паспорт;
номер на микрочип;

документ от компетентен орган, удостоверяващ обстоятелството за освобождаване от такса, ако притежава такъв;
Безплатна регистрация се прави на кучета, чиито собственици имат признат статут на лица с увреждания; на служебни кучета; на кучета, чиито стопани са предоставили доброволно своите кучета за кастрация; на кучета, използвани за опитни цели; на кучета, използвани от БЧК; на кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни и се отглеждат в регистриран животновъден обект.

При неспазване на разпоредбите, се налагат санкции, съгласно Наредбата!
Община Хасково
Телефон: 038 603 339

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Ще те обичам до кроя на света
Шест безплатни брака за Свети Валентин

Заловиха крадци на кабел, друг тараши съседка
Заловиха крадци на кабел, друг тараши съседка

Затвори