Община Хасково обяви обществена поръчка за санирането

0

Обществена поръчка „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково по десет обособени позиции“ обяви общината.

В обхвата й са включени дейности за изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, изпълнение на строително-монтажни работи по одобрения инвестиционния проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството.

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково е по десет обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Стара планина” № 65-67“
Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл. 33“
Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Акация” № 42-46“
Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Акация” №5“
Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Бадема“ №1“
Обособена позиция №6 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Стара планина” № 44 и ул. „Гургулят“ №2-8, вх. Б-Д“
Обособена позиция №7 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, бул. „Илинден” № 40-56“
Обособена позиция №8 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Червена стена” № 1-3-5“
Обособена позиция №9 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл.35“
Обособена позиция №10 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл.37“

Прогнозната стойност на поръчката е 15 291 914,09 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на документи е 24 юни 2024 г.

Средствата са целеви от бюджета на МРРБ, съгласно двустранно подписани споразумения за трансфер на средства между МРРБ и Община Хасково.

Собствените бюджетни средства на Община Хасково са за обособени позиции №4 и №7, „Акация” №5“ и „Илинден” № 40-56“. Те са дейности, които Програмата не покрива, именно за конструктивно укрепване. За обект на ул.“Акация“ №5 в капиталовата програма на Община Хасково са заложени 120 000 с ДДС, а за
„Илинден“ № 40-56 сумата, която Община Хасково е предвидила за конструктивно укрепване, е 108 000 лв. с ДДС.

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Инфрактни балотажи в Горно Войводино и Клокотница
ЦИК определи номерата на партиите в бюлетината за изборите за общински съветници в Хасково

Две партии отнасят глоби за непочистени плакати
Определиха 26 места за предизборни плакати в Хасково

Затвори