Обезвреждат пестициди и стари препарати от складове в Хасковско

0

Най-късно до 2030 г. трябва да бъдат закрити всички складове, съхраняващи пестициди и негодни и излезли от употреба препарати за растителна защита на територията на РИОСВ – Хасково, съобщават от инспекцията. Темата е била обсъждана на среща с участието на ръководството й, областният управител на Кърджали и представители на общините Стамболово, Свиленград, Крумовград, Кърджали, Джебел, Харманли, Кирково и кметство село Звиница. Онлайн в срещата се е включил и експерт от дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ на Министерството на околната среда и водите.

От РИОСВ- Хасково съобщават, че в рамките на Швейцарско-българската програма за сътрудничество обезвреждането на препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност ще става в специализирани инсталации извън територията на страната. Основна дейност на програмата е събиране, препакетиране, измерване на складираните количества, негодни за употреба продукти за растителна защита в складове и транспортирането им до съоръжения за трайно обезвреждане. Дейностите по почистване на складовете ще се контролират от комисия, която ще включва представители на РИОСВ – Хасково, РЗИ, „Пожарна безопасност“, общинска администрация, областна администрация и собственици на складовете.

Множество въпроси пред ръководството на РИОСВ – Хасково и представителя на МОСВ, са поставили участниците в срещата, свързани с приоритизирането на складовете за почистване и конкретните задачи на общините по изпълнение на програмата, информират от РИОСВ. Представител на Община Свиленград е предложил на по-късен етап да се проведе повторна среща за конкретизиране на графика по почистване на складовете и унищожаване на негодните продукти.

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Неявяване на жалбоподателя отложи делото за избора на съветници в Димитровград
Издирван за измами в Германия остава в хасковския арест

Американец елиминира Григор на Мастърс-а в Рим
Американец елиминира Григор на Мастърс-а в Рим

Затвори