НСИ прогнозира до 2075 г. население в България под 5 милиона

0

Националният статистически институт публикува актуализирана прогноза за населението до 2090 година. Демографските прогнози са формални пресмятания, които се извършват, при условие че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Прогнозата е разработена до 2090 г., като са ползвани данни за броя на населението, броя на живородените и умрелите, броя на заселените и изселените.

Населението е разпределено по пол и възраст за всяка година от периода. Използват се три различни сценария за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Първият се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки. При този вариант до 2075 г. населението на страната ще намалее до 4 972 хил., или под 5 милиона. Населението на 65 и повече навършени години ще бъде 25.5%, а коефициентът на възрастова зависимост – 69.1, или на 100 лица от населението в активна възраст ще се падат 69 в зависимите възрасти – под 15 и над 64 години.

Другите два сценария са разработени при хипотезите, че демографското развитие ще протича при благоприятни и съответно при неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.

Прогнозите за област Хасково са през 2025г. населението да е 197 890 души, от които 95688 мъже и 102 202 жени. През 2075г. от НСИ прогозират в област Хасково населението да е 103 773 души, от които 53 330 мъже и 50 443 жени. За 2090г. прогнозата на статистиците за област Хасково предвижда 91 168 души население, от които 47 373 мъже и 43 795 жени.

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Субсидия е първият деклариран доход в офиса на НАП в Хасково
Още два дни фирми и граждани коригират авансови вноски

Обвиниха в опит за убийство 22-годишния, нападнал с брадва сътрапезник в Хасково
Обвиниха в опит за убийство 22-годишния, нападнал с брадва сътрапезник в Хасково

Затвори