НСИ: Минимален ръст в строителството и значително висок в хотелиерството

0

През януари 2023 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ е с 0.8% над равнището от предходния месец, това разбираме от предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт. Календарно изгладените данни показват също така намаление от 0.4% на строителната продукция през януари 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година.

Месечните изменения сочат, че през януари 2023 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като увеличението при гражданското/инженерното строителство е с 1.0%, а при сградното строителство – с 0.8%. (сградното строителство включва строителството на жилищни и нежилищни сгради, а гражданското/инженерното строителство – инфраструктурното строителство на пътища, мостове, тръбопроводи, електропроводи, далекосъобщителни и други строителни съоръжения.- бел. авт.) На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари 2023 г. се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство с регистрирано намаление от 3.1%, а при сградното строителство се наблюдава увеличение с 1.6%.

Докато при строителството ръстът е минимален, то при местата за настаняване е точно обратното. През януари 2023 г. в страната са функционирали 2 066 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 59.3 хил. стаи и 121.7 хил. легла в тях. В сравнение с януари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 21.4%, а броят на леглата в тях – с 18.4%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през януари 2023 г. е 1 032.4 хил., или с 47.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 50.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През януари 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.9% от общия брой нощувки на чужди и 41.5% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.7% от нощувките на чужди и 30.5% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.4 и 28.0%. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2023 г. се увеличава с 50.6% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 439.5 хиляди, като е отчетено увеличение както при чуждите граждани – с 81.0%, така и при българските – с 39.3%. Забелязва се и на приходите. От нощувки през януари 2023 г. те достигат 77.6 млн. лв., или с 60.1% повече в сравнение с януари 2022 година. Отчетеното увеличение е както от чужди граждани – с 67.5%, така и от български – с 53.8% – това показват последните данните на НСИ.

Автор: Никола Лилов

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Хасковлии първенци на югоизток, пречупиха розите (ВИДЕО)
Саяна с класика в Първомай, Димитровград отмъкна точка

За първи път състезателен крос "Клокотница" с международно участие
За първи път състезателен крос “Клокотница” с международно участие

Затвори