НОИ с консултации за избор на размера на пенсията

0

От 7 май 2019 г. Националният осигурителен институт ще предоставя консултации на гражданите във връзка с правото им да изберат по-благоприятния за тях индивидуален коефициент при определянето на размера на пенсията им за трудова дейност, когато тя е с начална дата след 31.12.2018 г., съобщават от пресцентъра на НОИ.

Правото на избор дали коефициентът на лицето да бъде изчислен по реда на нормативната уредба, приложима за трудови пенсии с начална дата до 01.01.2019 г. или съгласно разпоредбите, приложими за пенсии с начална дата след 31.12.2018 г. е въведено с новата разпоредба на от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Правото на избор се отнася както за бъдещите пенсионери, така и за лицата с подадени заявления за пенсиониране или с вече отпуснати пенсии за трудова дейност с начална дата след 31.12.2018 г.

Екипи от експерти от отдел „Пенсии“ ще бъдат в помощ на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията, чрез използване на електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“.

За извършване на услугата е необходимо гражданите да представят документ за самоличност, оригинален документ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски (обр. УП-2) за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор преди 01 януари 1997 г. и оригинални документи за осигурителен стаж, положен до 01.01.1997 г.

Консултациите ще се извършват ежедневно в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково на приемните на отдел „Пенсии“ на обособените за това работни места и в изнесено работно място на ТП на НОИ-Хасково в гр. Димитровград с регламентираното работно време с клиенти от 8,30 до 16,30 ч. без прекъсване.

За останалите общини в областта са сформирани мобилни работни екипи от експерти от отдел „Пенсии“, които ще извършат консултации по следния график:

  • 07.05.2019 г. – община Тополовград
  • 08.05.2019 г. – община Харманли
  • 09.05.2019 г. – община Ивайловград
  • 10.05.2019 г. – община Стамболово
  • 13.05.2019 г. – община Симеоновград
  • 14.05.2019 г. – община Маджарово
  • 15.05.2019 г. – община Минерални бани
  • 16.05.2019 г. – община Свиленград
  • 17.05.2019 г. – община Любимец

Услугата ще се предоставя в административната сграда на съответната община, като работното време ще е между 9:30 и 16:00 часа.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Гърция обявява 24-часова транспортна стачка
Гърция обявява 24-часова транспортна стачка

Стартира национална програма за имунизация
Стартира национална програма за имунизация

Затвори