Назначават нови 13 експерти в РИОСВ

0
Divel

13 броя експерти ще бъдат назначени в хасковската екоинспекция. Това стана ясно по време на среща „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“. Тя се състоя в конферентната зала в хотел „Родопи“ и на нея бяха поканени всички администрации и организации имащи отношение към управлението на териториите в Натура 2000.

На събитието присъства и областният управител д-р Стефка Здравкова.

Старско

На срещата беше обсъден новият подход за управление на защитените територии на европейската мрежа Натура 2000 в България. За да се осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания у нас, както на сушата, така и в морската среда ще бъде възприет хибриден подход, с орган на управление РИОСВ. На територията на РИОСВ-Хасково се намира най-голям процент в Натура 2000, извън парковете, в цялата страна. Общата площ, на защитените местности е 371 262 хектара. В новия управленски подход се предвижда към всяко регионално РИОСВ да бъдат назначени специалисти, които да изпълняват плановете, допринасящи за постигане целите на защитените зони.

В РИОСВ – Хасково ще бъдат назначени 13 броя експерти. Техният брой е съобразен с обхвата на територията и общата площ на Натура 2000 към съответния регион. Към РИОСВ – Хасково спада най-голямата площ защитени територии, поради което се търсят и най-много експерти. Специалистите ще трябва да разработват и въвеждат правилата за работа на Комитета на заинтересованите страни; да осигуряват данни и информация, необходими за разработване на плановия документ; осигуряват необходимата експертиза за извършване на анализи и оценки свързани със състоянието на целевите видове и местообитания, и информация за социално-икономическото състояние и приоритетите за развитие на територията; да отговарят за разработване на документи и др.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Нели Генова и Виктория Георгиева със званието "Ученик на годината" на патронния празник на Езиковата
Нели Генова и Виктория Георгиева със званието “Ученик на годината” на патронния празник на Езиковата

Нафиркан до козирката събори дувар в Стамболийски
Нафиркан до козирката събори дувар в Стамболийски

Затвори