Над 3 500 дружества от Хасково обявиха доходите си пред НАП

0

Над 3 500 дружества от Хасково и областта вече обявиха доходите си пред Националната агенция за приходите, месец и половина преди крайния срок.

На 30 юни изтича срокът, в който е необходимо фирмите, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, да декларират доходите си и да платят дължимия данък върху тях.

До края на юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, които се облагат като ЕТ, трябва да декларират и внесат окончателни социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация Образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

Тъй като последният ден на юни е в неделя, подаването на декларациите и внасянето на задълженията може да стане и в първия присъствен ден след това – 1 юли.

От НАП напомнят, че 1 юли е краен срок и за деклариране и плащане на корпоративен данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби. Формулярите се подават само онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Над 23 200 са гражданите от Хасково и областта, които са декларирали личните си доходи от миналата година пред приходната агенция до полунощ на 30 април, когато изтече крайният срок за това. 85% от тях са го направили онлайн – с ПИК или с електронен подпис.

Информация за попълването и подаването на данъчни и осигурителни декларации, както и за внасянето на суми към бюджета, може да се получи от сайта на НАП – www.nap.bg или на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор.

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Водач с наранявания след сблъсък между две Аудита(ВИДЕО)
Водач с наранявания след сблъсък между две Аудита(ВИДЕО)

Димитровград се включва за осми път в „Бъди грамотен“
Димитровград се включва за осми път в „Бъди грамотен“

Затвори