Набират проекти за енергийна ефективност и кръгова икономика по съвместна програма с Турция

0

Общо 6 616 228 евро могат да бъдат инвестирани в енергийна ефективност и кръгова икономика в трансграничния регион между България и Турция, информират от МРРБ.

До 13 март 2024 г. микро-, малки и средни предприятия в сектора на производството и услугите, които са регистрирани и извършват дейност в граничния регион, могат да подават проектни предложения по приоритета „Щадящ околната среда трансграничен регион“ на Програма Интеррег България – Турция 2021-2027. Приемът е насочен към инвестиции в енергийна ефективност, намаляване на емисиите на парникови газове и подкрепа за преход към кръгова икономика, основаваща се на ефективно използване на ресурсите. Максимално допустимата безвъзмездна финансова помощ на бенефициент е 200 000 евро.

На финансриране могат да разчитат мерки за намаляване на емисиите на парниковите газове и потреблението на енергия през целия жизнен цикъл на промишлеността, включително чрез замяна на старо оборудване с ново и по-енергийно ефективно. Подкрепа ще получават и инвестиции за енергийна ефективност на сграден фонд, собственост на предприятия, когато в тях се извършват производствени процеси.

Сред допустимите дейности са също обмен на ноу-хау, добри практики и информация в областта на енергийната ефективност; насърчаването на кръгови производствени процеси чрез дейности, свързани с покупка на технологично оборудване и разработване нови бизнес модели. Ще може да се финансира и разработването на регионални практики за сертифициране на местните продукти въз основа на техните различни показатели за устойчивост и въздействие върху околната среда.

Проектните предложения по поканата се подават в Jems , а пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на програмата

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Спасиха млад египетски лешояд край Вълче поле
Български проекти получават финансиране по програмата LIFE

Пенсионери
НСИ прогнозира до 2075 г. население в България под 5 милиона

Затвори