МОСВ защити 7 вековни дървета в с. Чобанка

0

За защитени обяви министърът на околната среда и водите Борислав Сандов 7 вековни дървета в село Чобанка, община Момчилград, област Кърджали.

Три от тях са от вида благун (Quercus frainetto) и са съответно на приблизителна възраст 150 години, с височина около 10 м, обиколка на ствола 3,32 м, на приблизителна възраст 170 години, с височина около 12 м, обиколка на ствола 3,40 м и на приблизителна възраст 250 години, с височина около 10 м, обиколка на ствола 4.76 м.

Старско

Две са от вида зимен дъб (Quercus dalechampii). Едното е на приблизителна възраст 170 години, с височина около 12 м, обиколка на ствола 3,40 м, а другото- на приблизителна възраст 150 години, с височина около 12 м и обиколка на ствола 3,15 м.

Две са от вида космат дъб (Quercus pubescens), като едното е на приблизителна възраст 180 години, с височина около 10 м, обиколка на ствола 3,57 м, а другото- на приблизителна възраст 170 години, с височина около 12 м и обиколка на ствола 3,30 м.

С обявяването на седемте дървета за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата, предупреждават от МОСВ.

След публикуване на заповедта в „Държавен вестник“ дърветата ще бъдат вписани в регистрите, според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени, като вековни дървета.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Кв. Вулкан с детска площадка по евро проект
Кв. Вулкан с детска площадка по евро проект

Два допълнителни нощни влака за Бургас ще пътуват през летния сезон
Два допълнителни нощни влака за Бургас ще пътуват през летния сезон

Затвори