МОСВ за бързо решение на проблема с обгазяването в Димитровград

0

По повод зачестилите сигнали за замърсяване на въздуха в Димитровград днес министърът на околната среда и водите Асен Личев се срещна със заместник-областния управител на Хасково Виолета Желева и директора на РИОСВ – Хасково Наталия Пачеманова. Обсъдени са краткосрочни действия за разрешаване на проблемите, поставени от обществеността в града във връзка с работата на „ТЕЦ Марица 3“ АД, съобщават от министерството.

ТЕЦ-ът възобнови дейността си през май тази година, а на 4 декември временно спря работа до отстраняване на технологични проблеми, за което ръководството на дружеството уведоми официално РИОСВ – Хасково.
Министър Личев постави акцент върху факта, че на 26 октомври т.г. на „ТЕЦ Марица 3“ АД е издадено актуализирано комплексно разрешително от директора на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) с цел съобразяване на условията му с най-добрите налични техники за големи горивни инсталации. С него агенцията налага много по-строги условия за работа на централата в съответствие с по-високите изисквания на европейското и националното законодателство. Актуализираното разрешително обаче, е обжалвано от гражданската инициатива „Дишай, Димитровград“. Това не спира работата на предприятието, а спира действието на актуализираното разрешително и реално блокира въвеждането на тези по-строги условия, с които в по-голяма степен са защитени интересите на гражданите, се казва в съобщението от МОСВ.

Старско

Така до 4 декември предприятието е работило при изискванията на старото комплексно разрешително от 2016 г., спазвайки по-ниски норми от въведените през октомври 2021 г.

Министър Личев настоява да се проведе нова среща с хората в Димитровград и да се набележат краткосрочни мерки за решаване на проблема. Заместник-областният управител на Хасково Виолета Желева информира, че такава среща вече е договорена от областната управа заедно с граждани и представители на Община Димитровград, РИОСВ – Хасково и ИАОС. На нея ще бъде обсъдено какви действия могат да се предприемат по време на плановия ремонт, който тече в момента от оператора на „ТЕЦ Марица 3“ АД, с оглед да не се допуска замърсяване на атмосферния въздух в града.„

Освен автоматичната измервателна станция, в района е поставена и мобилна станция за следене на показателите за качество на атмосферния въздух.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Задържаха турски шофьор на камион със злато за 101 056 лв.
Задържаха турски шофьор на камион със злато за 101 056 лв.

16 април е Ден на Търновската конституция и празник на юриста
Съдът в Хараманли даде ход на делото за наводнението в с. Бисер

Затвори