МОСВ кани студенти за „По-добри връзки“

0

За втора година Министерството на околната среда и водите (МОСВ) дава началото на конкурса за високи академични постижения за студенти „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще 2022 г.“. Той се провежда под патронажа на министерството, като част от инициативите за отбелязване на кампанията на Европейската комисия „Европейската седмица на мобилността“. Организира се от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), която обявява неговото второ издание за академичната 2022/2023 г.

„По-добри връзки“ е тазгодишната тема на конкурсното есе. Под същото мото е темата и на Европейската седмица на мобилността. Според правилата кандидатите трябва да изпратят есе или кратка разработка от 3 до 5 страници.

Старско

Целта на конкурса е подкрепа за приемственост между теорията и практиката и приобщаване на младежите, избрали да се обучават в специалности във висшите учебни заведения, свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие. Предизвикателствата на устойчивото бъдеще в глобален мащаб и в България налагат вземането на ключови решения и активни действия от отлично образовани и подготвени „зелени” лидери. Младите специалисти следва да бъдат подкрепени в развитието си, за да се реализират успешно в бъдещата си отговорна кариера, коментират организаторите.

Кампанията „Европейска седмица на мобилността“ насърчава местните власти да въвеждат и подкрепят мерки за устойчив транспорт и подобряване качеството на въздуха в градовете, както и за осигуряване на ефективни екологични решения за градската среда. С тази идея конкурсът насърчава студентите да представят оригинален, последователен и основан на науката подход за овладяване на предизвикателствата в градската околна среда и мобилността в своите разработки.

Срокът за кандидатстване е до 31 октомври 2022 г. включително. Наградата за победителя е годишна финансова подкрепа в размер на 2970 лв., предоставена от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Комисията за избор на победител в конкурса включва представители на МОСВ, ИАОС и ПУДООС.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Десетки пред паметника на Кап. Петко в Димитровград
Десетки пред паметника на Кап. Петко в Димитровград

Хасково празнува 114 години независима България
Хасково празнува 114 години независима България

Затвори