Министър Карамфилова участва в общия дебат на Конференцията на високо равнище на ООН „Вода за устойчиво развитие“

0

По време на Конференцията на високо равнище на ООН „Вода за устойчиво развитие“ в централата на ООН в Ню Йорк министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова участва в общия дебат по прегледа на изпълнението на целите на Международното десетилетие за действие „Вода за устойчиво развитие“ 2018–2028 г.

„Устойчивото управление на водите е динамична цел, при която следва да бъдат отчитани, както развитията на модерния свят, така и промените в околна среда. За да отговорим адекватно и ефективно на тази динамика, трябва да вземем предвид връзките между опазването и използването на водата, изменението на климата, загубата на биологично разнообразие, деградацията на почвите, замърсяването, управлението на рисковете, свързани с метеорологичните условия и да се справим с тези предизвикателства по интегриран начин“ заяви министър Карамфилова и допълни, че това създава добри предпоставки за сътрудничество и партньорства между заинтересованите страни.

Тя подчерта, че изградената добра институционална и регулаторна рамка, както и ефективното прилагане на интегрирания подход в страната ни при управлението на водните ресурси и риска от наводнения са от съществено значение в усилията ни за постигане на целите за устойчиво развитие, свързани с водите.

Министър Карамфилова представи напредъка на България в изпълнението на целите на Международното десетилетие за действие „Вода за устойчиво развитие“ 2018–2028 г. и работата по приоритетните във водния сектор дейности. Акцент беше поставен върху продължаване модернизацията на водната инфраструктура и постигането на достатъчно добро ниво на опазване на водите и на тяхното устойчиво използване с цел гарантиране на постоянен достъп до достатъчно количество качествена вода за благосъстоянието на населението и социално-икономическото развитие, поддържане на поминъка, защита срещу замърсяване на водите и опазване на екосистемите.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
85-годишен предостави 13 000 лева на телефонен измамник
Обраха къща в харманлийско село

Костадин Костадинов: По въвеждане на еврото в България продължава да се работи задкулисно
Костадин Костадинов: По въвеждане на еврото в България продължава да се работи задкулисно

Затвори