Мария Габриел: Стартираме обществена консултация за актуализирането на плана за действие в областта на цифровото образование

0

Европейската комисия обяви началото на обществена консултация относно актуализирането на плана за действие в областта на цифровото образование.

Тя има за цел да събере мнения и предложения от заинтересовани граждани, институции и организации от публичния и частния сектор, които желаят да споделят своята визия за цифровото образование в Европа.

Старско

„Това обществено допитване е много важно за нас, защото ще спомогне актуализираният план, който ще представим в края на септември, да отрази натрупания опит по време на кризата, предизвикана от COVID-19. Новият план за действие в областта на цифровото образование ще бъде ключов инструмент в процеса на възстановяване. Той ще се базира на извлечените поуки и ще отразява дългосрочната визия за европейското цифрово образование. Нашата цел е европейските граждани да бъдат добре подготвени да живеят и работят в ерата на цифровите технологии. Висококачественото и приобщаващо образование и обучение са ключови за постигане на тази цел,“ заяви Мария Габриел.

Обществената консултация ще бъде отворена за всички европейски граждани на всички официални езици на ЕС от 9 юли и ще продължи до 4 септември. Ще бъде придружена от онлайн информационни дейности за събиране на допълнителни мнения. Консултацията ще спомогне за извличането на поуки от опита по време на пандемията и ще информира за предложенията в плана за действие, които ще бъдат от ключово значение за периода на възстановяване.

Актуализираният план за действие за цифрово образование ще надгради приетия през 2018 година. Новият план ще бъде с по-широк обхват, като включва също така неформалното обучение и обучението през целия живот.

„Сто милиона студенти, преподаватели и служители в областта на образованието в световен мащаб са засегнати от кризата и много от тях се обръщат към цифровото образование, за да продължат учебната година. Очаквам обществената консултация да даде възможност на всеки, който желае, да сподели предизвикателствата и трудностите, с които се е сблъскал и как ги е разрешил, да ни представи своя опит и да предложи идеи. По този начин ще можем съвместно да създадем европейската програма за цифрово образование, която да бъде в полза на всички. Ето защо Вашето мнение има значение!“ С тези думи българският еврокомисар насърчи широкото участие на всички заинтересовани граждани в обществената консултация.

Актуализираният план за действие за цифрово образование ще бъде важен етап от процеса на цифрова трансформация на образованието и професионалното обучение.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Лековитите свойства на водата в Минерални бани без аналог в Европа
Лековитите свойства на водата в Минерални бани без аналог в Европа

Социалната кухня в Ивайловград работи с пълна пара/видео/
Удължават програма “Топъл обяд” до 24 юли

Затвори