Мария Габриел: Регионите и градовете са ключови в изграждането на иновативни регионални и местни общности

0
Divel

Мария Габриел и Комитетът на регионите стартират иновационен план за регионите, градовете и по-малките населени места.

Българският еврокомисар Мария Габриел и председателят на Комитета на регионите Апостолос Цицикостас обявиха разработения съвместен план за действие за следващите две години в областта на науката, иновациите, образованието и културата. Той изразява политическа воля чрез обединени действия на европейско, регионално и местно равнище да се постигне по-голям напредък в тези области за дълготрайно възстановяване от кризата и устойчив екологичен и цифров преход.

Старско

„Реализирането на полезни взаимодействия между образованието, науката, иновациите и културата е ключов фактор в създаването на интегрирано „Европейско пространство на знанието. Съвместният план за действие с Комитета на регионите, заедно с разширената платформа за обмен на знания (Knowledge Exchange Platform, KEP 2.0), са основни градивни елементи на европейската стратегия на знанието. Нейното изграждане няма да бъде възможно без тясното сътрудничество с ключовите участници на регионално и местно равнище – регионите и градовете,“ заяви българския еврокомисар.

Амбициозният план за действие, който е резултат от усърдната работа на екипите от Европейската комисия под ръководството на българския еврокомисар и на Комитета на регионите, обхваща 26 ключови действия, обединени в четири приоритетни области. Те са насочени към подобряване на административния и иновационния капацитет на регионите, като инициативите „Платформа за обмен на знанието“, „Науката среща регионите“, платформата за интелигентна специализация. Тясното сътрудничество с регионалните и местни власти ще допринесе за изграждане на Европейското образователно пространство, Европейското научноизследователско пространство, за изпълнението на европейските мисии в рамките на програма „Хоризонт Европа“.

За тази цел ще бъдат разгърнати инициативи като създаване на иновационни центрове (ERA Hubs) в регионите, Форума към Европейския иновационен съвет, коалицията „Образование за климат“, Eвропейските университетски алианси, Connectivity4Schools (по-добра цифрова свързаност) и редица други, чрез обществени консултации и широкото участие на европейските граждани.

„Целта ни е чрез 26 конкретни инициативи в сътрудничество с регионалните и местни власти и с европейските граждани да подобрим иновативния капацитет на регионите, градовете и по-малките населени места. Те ще допринесат за повишаване качеството на процеса на образование и обучение, развитието на уменията и компетентностите на гражданите, отговарящи на новите реалности свързани с цифровата трансформация. Никой няма да бъде изоставен зад борда – заедно с регионите можем много да допринесем за това“, отбеляза Мария Габриел.

Съвместният план за действие предвижда и процес на мониторинг, който ще има за цел да идентифицира до каква степен включените мерки продължават да бъдат актуални. Регулярно ще се оценява ефективността и въздействието от изпълнението им. Той представлява гъвкава и отворена система, която ще позволява да бъдат предприемани навременни действия за актуализация и постигане на максимално въздействие.

„Планът за действие и Платформата за обмен на знания са инвестиция. Чрез съвместни усилия ще работим за създаване на синергии в областта на образованието, науката и културата в подкрепа на местните общности. Те ще допринесат за предоставяне на актуалните данни и знания за подобряване на изпълнението в областта на иновациите, решаване на важните обществени предизвикателства и за подкрепа на Европа на талантите по пътя към цифровата трансформация“, коментира още българският еврокомисар.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Адвокати от пет града поискаха оставката на Гешев
Съдът задържа временно албанец, издирван от Интерпол за наркотици

Изследваха служителите на общината и дома за стари хора
Община Хасково предлага облекчения за фирмите

Затвори