Мария Габриел: Образованието има ключова роля за ефективен отговор на най-сериозните предизвикателства пред ЕС

0
Divel

На Съвет по образование в Брюксел, министрите на образованието на държавите членки приеха Резолюция на Съвета относно образованието и обучението в Европейския семестър.

Така те заявиха силен ангажимент за широк спектър от действия, за да се чуе гласът на образованието в процеса. Политическият дебат се съсредоточи върху няколко ключови теми: Изтичането на мозъци и как да бъде преодоляно това предизвикателство, ролята на образованието в борбата с климатичните промени, новите моменти в програмите „Еразъм+“ и „Хоризонт Европа“ и актуализирането на Плана за действие за цифрово образование.

Старско

„Свободното движение на хора е в основата на европейския проект и мобилността за учене е част от него. Но за да има баланс, социалните и икономическите политики трябва да отчитат различията между държавите-членки. Ето защо ЕС инвестира 1/3 от бюджета си за социално, икономическо и териториално сближаване. Политиките и програмите в областта на образованието също допринасят за преодоляване на социалните различия и насърчават балансираното движение на мозъци“, заяви Мария Габриел. Тя даде пример с инициативата „Европейски университети“, която свързва висшите учебни заведения от всички краища на ЕС.

Студентите и служителите на участващите университети ще могат да се движат между държавите членки и ще имат достъп до висококачествено образование и обучение, независимо от мястото, където се намира партньорската институция. Българският еврокомисар допълни, че действията за мобилност, финансирани по програма „Еразъм +“, също имат голямо въздействие – участниците се връщат у дома с придобити ценни умения, които да приложат в родната страна. Важна е също ролята на научните изследвания, като в тази област е нужно да се проучат начините за подпомагане на райони, засегнати от изтичане на мозъци.

„Този въпрос не може да бъде решен само с образователната политика. За да успеем, се нуждаем от съвместни усилия на всички нива на разработване на политики и във всички сектори. Образованието има силата да доведе до реална промяна и в отношението на обществото към климатичните промени, защото училищата и университетите подготвят младите хора за бъдещето, които ще имат мултиплициращ ефект върху местните общности. В началото на 2021 г. възнамерявам да представя европейска рамка за компетенции относно изменението на климата и устойчивото развитие. До няколко месеца ще представя и актуализиран План за действие в областта на цифровото образование“, обяви Мария Габриел. Не на последно място тя отбеляза, че националните системи за образование са организирани по различни начини, но много от предизвикателствата пред държавите членки са общи, например ниската привлекателност на преподавателската професия.

„Рамката за стратегическо сътрудничество за образование и обучение позволява на държавите-членки да споделят своя опит и да се учат една от друга. Скоро ще представим нова рамка за сътрудничество, заедно с предложенията ни относно Европейското пространство на образование. Отстояването на образованието високо в дневния ред на ЕС и непрекъснатите координирани усилия ще ни изведат до желаните резултати“, заключи българският еврокомисар Мария Габриел.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
"Дeвин" инвecтиpa 17 милиoнa евро в нoв aвтoмaтизиpaн лoгиcтичeн цeнтъp
“Дeвин” инвecтиpa 17 милиoнa евро в нoв aвтoмaтизиpaн лoгиcтичeн цeнтъp

Румен Радев: Ако искаме проспериращо общество, трябва да градим нашите бъдещи лидери
Румен Радев: Ако искаме проспериращо общество, трябва да градим нашите бъдещи лидери

Затвори