Криминалните престъпления в областта намаляват

0

Криминалните престъпления в Хасковска област намаляват. Това сочат данните на ОД на МВР-Хасково за деветмесечието на 2019 година.

За периода януари-септември на територията на ОДМВР Хасково са регистрирани 1849 криминални престъпления, от които 915 разкрити в периода. През 2018 са били регистрирани 1941 криминални престъпления, от които 960 разкрити. Наблюдава се намаление с 92 броя на регистрираната криминална престъпност и запазване на разкриваемостта, която е 49% в двата аналогични периода.

При регистрираната криминална престъпност се наблюдава намаление в дела на регистрираните престъпления против личността (103/108 за 2018г.) и на общоопасните такива (629/787 за 2018г.) и увеличаване дела на престъпленията против собствеността, които са 866 спрямо 840 за 2018 г. Разкриваемостта се е увеличила при престъпленията против личността и собствеността и е останала постоянна величина при общоопасните такива.

От началото на годината до края на септември са регистрирани 103 престъпления против личността, заемащи 6% от регистрираната криминална престъпност като в периода са разкрити 28 престъпления. До края на септември 2018 са регистрирани 108 престъпления против личността, заемащи 6% от регистрираната криминална престъпност като в периода са разкрити 22 престъпления.

През тази година са регистрирани три умишлени убийства, спрямо четири за 2018 г. като деянията са разкрити непосредствено след извършването им.

Деветмесечния период се характеризира със запазване интензитета на престъпленията против собствеността, които са 866/840 за 2018 г. Увеличава се броя на разкритите престъпления (330/297 за 2018 г.) и се наблюдава увеличаване на разкриваемостта с 3 пункта (38% – 35% за 2018г).

В деветмесечието се наблюдава намаление на регистрираните измами, които са 36 спрямо 69 броя за 2018 г. В периода са разкрити 7 (седем) измами, спрямо 7 разкрити през 2018г.

В деветмесечието на 2019 г. са регистрирани 122 престъпления за управление на МПС нерегистрирано по надлежния ред или с чужди регистрационни табели като в периода са разкрити 105 престъпления. През 2018 г. са били регистрирани 148 престъпления, от които 112 разкрити. Разкриваемостта й в двата периода е над 76%.

По икономическа линия в деветмесечния период на 2019 г. са регистрирани 415 престъпления, от които разкрити 270. За същия период на 2018 г. са били регистрирани 605 престъпления, от които разкрити 370 броя.
През отчетния период са иззети 270690 къса цигари и 960,160 кг.тютюн.

За периода януари-септември 2019г., пътните полицаи са установили 39658 нарушения по ЗДвП, за които са съставили 9809 фиша, 4458 акта и 25058 електронни фиша. От тях 338 за употреба на алкохол и 362 – за неправоспособност.
На територията на областта за периода са станали 172 тежки ПТП с 10 убити и 219 ранени. В сравнение с същия период на 2018г те са: 212 ПТП с 17 убити и 263 ранени. Анализа показва, че и по трите показателя се наблюдава намаление и извежда като водеща причина за причиняването им превишената и несъобразена скорост, както и отнемане на предимство.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
За празника на полицията: 5-ма наградени в ОДМВР-Хасково
Наградиха двама полицаи на празника на полицията

Бомбиха бизнесдама с 3 700 лева
Полицаи в извън работно време задържаха крадци

Затвори