Кметовете с по-високи заплати

0
Divel

Общинският съвет в Хасково гласува по-високи заплати на кмета на община Хасково и селските кметове. Предложението бе внесено от градоначалника Станислав Дечев.

От началото на 2015 година и към настоящия момент кметът на община Хасково получава възнаграждение в размер на 2 700 лева. Заплатите на кметовете по селата в общината варират между 900 и 1 100 лева. В докладната се посочва, че заплатите се определят от Общинския съвет, като размерът на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър.

Старско

В докладната си кметът обяснява, че съображенията му за увеличението са мотивирани от обстоятелството, че със заплатата на кмета пряко са обвързани и възнагражденията на заместник-кметовете, на председателя на общинския съвет и съветниците.

По последни данни на НСИ месечната заплата на министър е 5 969 лева. Предложението на Дечев бе основното трудово възнаграждение на кмета на общината да бъде обвързано с основната месечна заплата на министър, като бъде определено в размер на 53% от министерското възнаграждение към 31 декември 2020 г. След като Общинския съвет го одобри, заплатата на общинския кмет вече е 3 153 лв. Заплатата на Таня Захариева вече е близо 2 522 лева, а общинските съветници ще взимат по 605 лева за участие в сесия.

Със Закона за държавния бюджет за 2021 година утвърдената сума за кметове и кметски наместници е в размер на 691 200 лева, която е със 73 200 лева повече, спрямо 2020 година. След анализиране на възможностите се увеличават и заплатите на селските кметове според броя на населението в съответното населено място. В първа група са кметствата с население 1 000 и повече жители, а във втора група са по-малките села. Така кметовете на повечето села ще получават по 1 245 лв., а тези на Войводово, Малево и Узунджово – 1 300 лв.

Увеличението на заплатите е от 1 януари 2021 г.

“Моментът за увеличение на заплатите не е най-добрият. Даваме лоша индикация на обществото в трудни дни, когато много хора останаха без работа и възнаграждения, а властта мисли за своите възнаграждения”, заяви по време на сесията Камен Тодоров от БСП.

Докладната записка бе приета с 30 гласа “за”, 6 “против” и 1 “въздържал се”.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Километрична опашка от тирове се образува на Капитан Андреево
Турски автобус пълен с ментета

42-годишен задигнал газова бутилка от комшия
42-годишен задигнал газова бутилка от комшия

Затвори