Изплащат еднократни помощи за ученици от 15 март

0

Изплащането на втората половина от отпуснатите еднократни помощи за ученици от първи, втори, трети, четвърти и осми клас ще стартира на 15.03.2024 година, съобщават от Регионална дирекция “Социално подпомагане” Хасково.

Сумата от 150 лева  ще бъде изплатена по касов или безкасов път, в зависимост от изразеното в заявлението желание на родителя. В случай, че ученикът не е продължил обучението си през втория учебен срок, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, втората половина от помощта няма да бъде изплатена, а изплатената вече първа половина от 150 лева подлежи на връщане. Същото важи и при положение, че ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа без уважителни причини.

Изплащането ще се осъществи служебно, без да е необходимо лицата да посещават съответната Дирекция „ Социално подпомагане“. През януари 2024 г. са отпуснати 821 месечни помощи на лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран доход. Общата стойност на изплатените месечни помощи е 228 722, 52 лв.

Също през януари за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата са отпуснати 13 еднократни помощи на обща стойност 13 666,00 лв.

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Украинските яйца са безопасни, показаха резултатите от изследванията на БАБХ
Изтеглят от пазара яйца заради птичи грип в птицефермата на село Черногорово

100-годишният Аврам: Избягвам хора, които говорят само за болести (ВИДЕО)
100-годишният Аврам: Избягвам хора, които говорят само за болести (ВИДЕО)

Затвори