Избират заместник-председатели на ОБС-Хасково на извънредно заседание в понеделник

0

Второ извънредно заседание на Общински съвет – Хасково, мандат 2024 – 2027г. ще се проведе на 15 юли от 9.00 часа.

На него съветниците трябва да изберат заместник-председатели на местния парламент и да гласуват поименния състав на постоянните комисии. Двете докладни записки са внесени от председателя Таня Захариева.

Тя предлага за свои заместници Делян Делчев от ГЕРБ и Йозджан Мехмед от ДПС.

Предложението ще бъде гласувано на извънредното заседание. Съветниците трябва да определят и числеността и състава на постоянните комисии. Те са общо 10. Тяхната задача е да проучват потребностите на населението и да правят предложения за решаване на проблемите, да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване, както и да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на ОбС.

Ето и предложения от Таня Захариева поименен състав на постоянните комисии:

1. Постоянна комисия по обществен ред и законност – 9 членове:

Председател: Веселина Тенчева Иванова
Секретар: Исмаил Себахтин Исмаил
Членове: Йозджан Расим Мехмед
Камен Георгиев Тодоров
Шенол Фикрет Вели
Петър Андреев Стоянов
Стефан Делчев Делчев
Велина Грозева Недева
Тянка Тодева Дякова

2. Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика – 7 членове:

Председател: Румен Людмилов Стоянов
Секретар: Сание Рамадан Иса
Членове: Нина Вълкова Иванова
Красен Петков Ангелов
Сенай Шефкет Юсеин
Златко Радинов Марчев
Делян Димчев Делчев

3. Постоянна комисия по бюджет и финанси – 7 членове:

Председател: Евгения Даниелова Ангелова
Секретар: Исмаил Себахтин Исмаил
Членове: Цвети Илиев Лалов
Тодор Савов Савов
Ясен Митков Колев
Даниел Руменов Гаргов
Йозджан Расим Мехмед

4. Постоянна комисия по ТСУ и транспорт – 7 членове:

Председател: Петър Евгениев Николов
Секретар: Сенай Шефкет Юсеин
Членове: Иван Петков Иванов
Шенол Фикрет Вели
Георги Иванов Иванов
Мирена Светлинова Чолакова
Даниел Руменов Гаргов

5. Постоянна комисия по земеделието, горите и проблемите на селата – 7 членове:

Председател: Сание Рамадан Иса
Секретар: Румен Людмилов Стоянов
Членове: Пламен Тихомиров Пейков
Живко Иванов Желев
Здравко Стефанов Узунов
Тянка Тодева Дякова
Сениха Ерхан Неждет

6. Постоянна комисия по здравеопазване, екология и социални дейности – 7 членове:

Председател: Айхан Иляз Енвер
Секретар: Лидия Бисерова Педалова
Членове: Сениха Ерхан Неждет
Делян Димчев Делчев
Идриз Бейнур Кадир
Румен Людмилов Стоянов
Велина Грозева Недева

7. Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедания – 7 членове

Председател: Деян Янков Янев
Секретар: Мирена Светлинова Чолакова
Членове: Идриз Бейнур Кадир
Иса Салихов Делиимамов
Лидия Бисерова Педалова
Сунай Мустафов Алиев
Милена Недкова Налбантова – Божилова

8. Постоянна комисия по спорт, туризъм и младежки дейности – 7 членове:

Председател: Георги Делчев Георгиев
Секретар: Гюнер Гюнай Зейнал
Членове: Тодор Савов Савов
Здравко Стефанов Узунов
Живко Иванов Желев
Красимира Петрова Христова
Атанас Емилов Асенов

9. Постоянна комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки – 7 членове:

Председател: Нина Вълкова Иванова
Секретар: Иса Салихов Делиимамов
Членове: Гюнер Гюнай Зейнал
Веселина Тенчева Иванова
Сунай Мустафов Алиев
Атанас Емилов Асенов
Камен Георгиев Тодоров

10. Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси – 7 членове:

Председател: Веселина Тенчева Иванова
Секретар: Сениха Ерхан Неждет
Членове: Иван Петков Иванов
Пламен Тихомиров Пейков
Гюнер Гюнай Зейнал
Евгения Даниелова Ангелова
Златко Радинов Марчев

Постоянните комисии имат за задача:

1.Да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите.
2.Да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване.
3.Да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.
Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, становища, правят предложения и проекти за решения по тях.

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Вандал с чук троши камерите в парк Марица
Продължава издирването на маскирания мъж с чук

Митничари хванаха марихуана за над 6 млн. лева
Хванаха близо 22 тона прах менте на Капитан Андреево

Затвори