Инж. Божидар Желязков: Окрупняването във ВиК сектора е възможност за проектно финансиране от ЕС

0

Инж. Божидар Желязков е завършил Университета по Архитектура Строителство и Геодезия, гр. София – Магистър ВиК инженер и Университета за национално и световно стопанство – Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“. Има следдипломни квалификации в направления: „Икономика на ВиК отрасъла“; „Управление на ВиК отрасъла“; „Правни проблеми на ВиК отрасъла“.

Инж. Желязков, КЕВР одобри по-високи цени на водата на територията, обслужвана от “ВиК” Хасково, които влязоха в сила от 01.11.2022 г. Защо беше увеличена цената на водата?
– Да, действително от 01.11.2022 г. имаме нови цени на ВиК услугите, които са изчислени на база предложения от нас и одобрен от КЕВР бизнес план. Цената на услугата е функция от фактори, както във връзка с постигане на заложените от КЕВР показатели, така и от конкретната икономическа обстановка в страната. Актуализация на цената на ВиК услугите беше задължителна и с оглед на повишената цена на електроенергията с близо 300 % през последната година и инфлацията, която пряко се отрази в цените на материалите, необходими за дейността ни.

Как се определя цената? Кой и как одобрява и защо винаги се говори за цената, а не за инвестиции или иновации?
– Единственият орган в България, който има право да взема решения по отношение на цената на услугите, е КЕВР, по силата на дадените му от закона правомощия. Членовете на комисията се избират от Народното събрание и те носят отговорност за своите решения. Ние сме професионалистите, аз, например съм ВиК инженер и икономист по образование, които сме длъжни да предложим като минимум, дейности, които да гарантират изискванията за поддържане и подобряване на ВиК услугите за клиентите. За това са необходими приходи, които се набавят от цената, а тя се одобрява от КЕВР. Цената е и един от източниците за финансиране на дейността. Но е илюзия да смятаме, че само от приходите, събрани от сметките на клиентите, можем да генерираме достатъчно средства, за да изградим съвременни пречиствателни съоръжения и да осъществим мащабна подмяна на ВиК инфраструктурата.

Затова разчитаме на проектно финансиране от ЕС и “ВиК” Хасково кандидатства за такова финансиране по ОПОС /Оперативна програма околна среда/, за което се подготвяме в момента. Условието да отговаряме на изискванията на ЕС беше една област – един ВиК оператор. Ето защо и окрупняването беше изключително важно и обединението с Димитровград се случи през месец април. Така дадохме възможност на територията на цялата Хасковска област да се разработват регионалните прединвестиционни проучвания.

През годините поради недостатъчна комуникация от страна на ВиК операторите с клиентите, се натрупаха предразсъдъци, които увредиха сериозно доверието на хората в нас и ние трябва много да работим, за да започнем да го изграждаме наново.

Какви цени ще плащат потребителите в област Хасково?
– Цената на ВиК услугите в област Хасково от 4,76 лв. за куб.м. с ДДС е т.нар. комплексна цена, т.е. това е цена за услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване. Всеки клиент ще плаща само услугите, които ползва и това е отразено в неговата месечна фактура. Ако, например, клиентите ползват трите услуги, ще заплащат по 4,76 лв. на куб.м. Ако ползват само водоснабдяване, ще заплащат по 3,89 лв. на куб.м. Но ние разглеждаме общия случай.

За какво плащаме всъщност и каква част от нашите сметки отива за електроенергия, например?
– Ако сметката ви за вода е 30 лв., 16 лв. от тях отиват за електроенергия. Вие сами можете да си направите сметка каква огромна част от себестойността на водата отива за ток.

Какви иновации предвиждате в новия бизнес план?
– През тази година извършихме енергиен одит, с което бе направена оценка на състоянието на нашите съоръжения от гледна точка на тяхната енергоемкост и бяха дадени препоръки за подобряване на енергийната ефективност на нашето дружество и дейността ни. Изготвихме план за подмяна на помпи с такива от ново поколение и изграждане на две фотоволтаични централи за собствени нужди. Това ще ни даде възможност да намалим консумацията, а оттам и разходите за електроенергия, което за ВиК като нашето, където водата се добива помпажно, е от жизнено важно значение.

Как ще коментирате изявленията на някои политици и начина, по който оспорват новите цени?
– Ние не сме политически обвързани и не участваме в политически кампании. Аз съм експерт, а не политик. За мен е важно да си вършим работата професионално, отговорно и прозрачно. Разчитаме, както винаги, на доброто сътрудничество с общините и общинските власти, за да можем да бъдем по-ефективни и по-полезни на хората и бизнеса от региона.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Домашното врабче отново сред намаляващите видове
Домашното врабче отново сред намаляващите видове

96,6 хиляди са работещите в Хасковска област
Намаляват икономически активните в Хасковско

Затвори