Глобалните действия срещу коронавируса на Европейската комисия

0

Кампанията „Глобални действия срещу коронавируса“ се основава на ангажимента, поет от лидерите на Г-20 на 26 март за създаване на обединен фронт за борба с пандемията.

Във връзка с този ангажимент на 24 април Световната здравна организация и първоначална група от субекти, работещи в областта на здравето, поставиха началото на глобално сътрудничество за ускорено разработване, производство и справедлив глобален достъп до инструменти за борба с COVID-19 (ACT-ускорител). Заедно те отправиха призив за действие.

Европейската комисия отговори на този призив, като обедини силите си с глобалните партньори и организира проява за набиране на средства — инициативата „Глобални действия срещу коронавируса“, която започна на 4 май 2020 г.

Проявата за набиране на средства беше организирана съвместно от Европейския съюз, Канада, Франция, Германия, Италия в качеството ѝ на бъдещ председател на Г-20, Япония, Кралство Саудитска Арабия в качеството му на настоящ председател на Г-20, Норвегия, Испания и Обединеното кралство.
Чрез тази глобална проява повече от 40 държави, органи на ООН и благотворителни организации поеха ангажимент за дарения с цел проучване и разработване на решения в областта на коронавируса, като същия ден бяха набрани 7,4 милиарда евро (равняващи се на 8 милиарда щатски долара).

Европейската комисия задели 1 милиард евро под формата на безвъзмездни средства и 400 милиона евро под формата на гаранции по заеми чрез промяна в приоритетите на „ Хоризонт 2020“ (1 милиард евро), RescEU (80 милиона евро), Инструмента за спешна подкрепа (150 милиона евро).
Набирането на сумата от 7,4 милиарда евро бе изключително постижение, но тя няма да е достатъчна за разпространението на здравни технологии за борба с коронавируса по целия свят, тъй като за това е нужно да бъдат направени значителни разходи за производство, снабдяване и разпространение. Ето защо на 4 май председателят Фон дер Лайен призова гражданите да продължат да се включват в инициативата „Глобални действия срещу коронавируса“ чрез „глобална мобилизация на надеждата и решимостта“.

До този момент чрез кампанията „Глобални действия срещу коронавируса“ са събрани 9,8 милиарда евро. Европейската инвестиционна банка обеща 2 милиарда евро, в това число заявените на 4 май 141 милиона евро. За предоставянето на 66 % от общата сума, а именно 6,5 милиарда евро, пое ангажимент „Екип Европа“, т.е. ЕС и държавите членки, Комисията, членовете на ЕИП и Европейската инвестиционна банка, дариха. 2,3 милиарда евро (23,5 %) са предназначени за ваксини, 814 милиона евро — за лечение (8 %) и 242 милиона евро (2,5 %) — за диагностика. Освен това дарителите решиха да обърнат специално внимание на укрепването на здравните системи, за което са предвидени 4,3 милиарда евро (45,5 % от даренията).

Оставащите 2,1 милиарда евро (21,5 %) включват средства без целево предназначение, неразпределени средства или средства, определени за други проекти, свързани с коронавируса, включително за хуманитарна помощ, извънредни ситуации или национални научноизследователски програми в областта на коронавируса (700 милиона евро).
По-долу обобщено са посочени сумите, заделени за глобалните здравни организации:
– приблизително 1,1 милиарда евро за Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност (CEPI) — за разработване и внедряване на ваксини;
– близо 488 милиона евро за Световния алианс за ваксини и имунизации (GAVI). В тази сума не влизат ангажиментите по общия ред, които ще бъдат направени по време на Световната среща на върха, посветена на ваксините, на 4 юни;
– близо 257 милиона евро за инициативата „Ускорител за лечение на COVID-19“ (COVID-19 Therapeutics Accelerator), имаща за цел стимулирането на разработването и внедряването на средства за лечение;
– над 60 милиона евро за Фондацията за иновативна нова диагностика (FIND) — за разработване и внедряване на диагностични средства;
– 2,6 милиарда евро за Световната здравна организация (СЗО) — за укрепване на здравните системи;
– 15,7 милиона евро за Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария;
– най-малко 700 милиона евро за национални научноизследователски проекти в областта на COVID-19. Това, че дарителите отдават приоритет на укрепването на здравните системи, отразява реалността: в много държави неподготвените здравни системи са основната пречка за достъп до здравни иновации и за предотвратяване на нови епидемии. Съществува силна връзка на взаимно допълване между укрепването на здравните системи и ефективното внедряване на ваксини и средства за лечение и диагностика. Партньорствата в областта на ваксините, лечението и диагностиката ще извлекат големи ползи от тези възможности за взаимно допълване.

Резултатът от проявата за набиране на средства от 4 май показва готовността и способността на световната общност да обедини усилията и ресурсите си за преодоляване на пандемията. Това е добър знак за безпрецедентното международно сътрудничество и ресурсите, необходими за производството, снабдяването и разпространението на ваксини, лечения и тестове.
Мащабът на задачата изисква мобилизирането на гражданите в световен мащаб. През следващите четири седмици организацията „ Гражданин на света“ (Global Citizen) ще ръководи кампанията „ Глобална цел: Обединени за нашето бъдеще“ (Global Goal: Unite for our Future), като патрон ще бъде Европейската комисия, а фондациите Bloomberg Philanthropies, Bill & Melinda Gates и Wellcome Trust ще бъдат партньори.
Тази кампания се подкрепя от държавите, които са партньори в инициативата „Глобални действия срещу коронавируса“ — Франция, Германия, Канада, Испания, Белгия, Австрия, Мароко, Южна Африка, Мексико, Норвегия, Саудитска Арабия, Италия, Нова Зеландия и Обединеното кралство, както и от Европейската инвестиционна банка. Очаква се да се присъединят още държави. Световната здравна организация също е основен партньор и поддръжник в това начинание. Председателят Урсула фон дер Лайен ще ръководи срещата на върха „Глобална цел: обединени за нашето бъдеще“ на 27 юни.

Световноизвестни дейци на изкуството като Adam Lambert, Chloe x Halle, Chris Rock, Coldplay, Dionne Warwick, Femi Kuti, Fher of Maná, Hugh Jackman, Idris & Sabrina Elba, J Balvin, Justin Bieber, Lady Gaga, Lang Lang, Miley Cyrus, Padma Lakshmi, Rachel Brosnahan и Shakira обявиха, че ще съдействат за привличането на гражданите към каузата, така че на свой ред да могат да предприемат действия и да достигнат до световните лидери.
По този начин кампанията ще даде допълнителен тласък на организации като Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност (CEPI), Световния алианс за ваксини и имунизации (GAVI), Ускорителя за лечение (Therapeutics Accelerator), UNITAID, Фондацията за иновативна нова диагностика (FIND) и Глобалния фонд. Тези групи са начело на усилията за разработване и предоставяне на тестове, лечения и ваксини за работещите на първа линия здравни работници и за хората, които са най-уязвими за вируса по света.
Световната среща на върха, посветена на ваксините, която се организира от Световния алианс за ваксини и имунизации (GAVI) на 4 юни, ще бъде друг важен етап от укрепването на здравните системи и повишаването на капацитета за имунизация на най-бедните страни в света, което ще бъде от решаващо значение за постигане на целите на кампанията „Глобални действия срещу коронавируса“. Освен това Комисията насърчава гражданите да правят дарения във Фонда на СЗО за солидарен отговор на COVID-19.

Основната цел на призива за действие, отправен от глобалните партньори в областта на здравеопазването на 24 април, беше да се осигури всеобщ и икономически приемлив достъп до инструменти за борба с COVID-19. За тази цел е необходимо значително по размер финансиране, както и рамка за сътрудничество с ясна цел и структура, за да се координират глобалните усилия и да се гарантира, че дарените от държавите пари се използват ефективно.
Въз основа на дискусиите с правителствени и неправителствени партньори Европейската комисия предложи рамка за сътрудничество за глобалните действия за ускоряване на достъпа до инструменти за борба с COVID-19, която да служи като структура за координация за насочване и наблюдение на постигнатия в световен мащаб напредък в ускоряването на работата по следните три приоритета: разработването на ваксини, лечение и диагностика с всеобщ достъп, съпроводено от укрепване на здравните системи, което е необходимо за осъществяването на тези приоритети.

Трите ѝ основни задачи ще бъдат:
– координация чрез договорено разделение на работата на световно равнище, с малка степен на координация;
– мобилизиране на ресурси за запълване на недостига във финансирането и производството и набелязване на възможностите;
– разпространение за справедлив и икономически приемлив достъп в световен мащаб. Структурата ще функционира в продължение на две години (с възможност за подновяване). Тя ще използва експертния опит на съществуващи институции и партньори и няма да създава нови структури или институции.

В основата на рамката са трите партньорства, основаващи се съответно на всеки от трите приоритета. Те работят възможно най-самостоятелно, с хоризонтално работно направление в областта на укрепването на здравните системи във връзка с коронавируса.
В ход е определянето на стратегии, нужди от ресурси и правила за отчетност за три партньорства в областта на ваксините, лечението и диагностиката. За улесняване на работата на партньорствата в областта на ваксините, лечението и диагностиката, осигуряване на съгласуваност между партньорствата, отчитане пред дарителите и световните форуми за напредъка и настояване за необходимите допълнителни ресурси и общи решения понастоящем се сформира група от държавни и частни партньори с нестопанска цел.
Част от тази група за улесняване ще бъдат държавите, участващи в инициативата „Глобални действия срещу коронавируса“. Частните партньори с нестопанска цел ще бъдат организации с влияние в световен мащаб и опит в работата за глобални обществени блага, като например фондациите Bill & Melinda Gates, Wellcome Trust и Световният икономически форум.

Рамката на ACT-ускорителя ще се отчита пред световната общност за:
– напредъка, постигнат по трите приоритета — ваксини, лечение и диагностика, както и за работата по укрепването на здравните системи за борба с коронавируса;
– определянето на допълнителните ресурси, които ще са необходими в бъдеще; – предвидените действия за набиране на тези ресурси (чрез дарения или други мерки).

Всяко партньорство ще има двама съорганизатори, разполагащи с правомощия и ресурси за организиране на партньорство с всички съответни участници (публичния сектор, промишлеността, научноизследователската общност, финансиращите организации, регулаторите, международните организации).
– всяко от трите партньорства ще съгласува действията на участниците в подход, обхващащ цялата верига на стойността (от научните изследвания до разпространението и всеобщия достъп). Те ще разработят заедно програмата и ще работят съвместно.
– що се отнася до ваксините, съорганизаторът за партньорството ще бъде CEPI, съвместно с Глобалния алианс за ваксини и имунизации (GAVI) за внедряването на ваксините.
– що се отнася до лечението, съорганизатор ще бъде COVID-19 Therapeutics Accelerator, ново съвместно предприятие на фондациите Bill & Melinda Gates и Wellcome Trust, заедно с UNITAID.
– що се отнася до диагностиката, съорганизатор ще бъде Фондацията за иновативна нова диагностика (FIND), съвместно с Глобалния фонд. Хоризонтално работно направление за трите партньорства, в което СЗО ще играе важна роля, ще се занимава с укрепването на здравните системи за справяне с коронавируса. СЗО ще ръководи и работата по разпределянето на продуктите в рамките на трите партньорства.

Що се отнася до финансираните с публични средства научни изследвания, достъпът до резултатите, т.е. до данните, знанията и интелектуалната собственост, трябва да бъде открит до степен, необходима за гарантиране на внедряването и достъпа в световен мащаб.
От финансирането ще се възползват организации, които се стремят да гарантират, че продуктите ще бъдат налични, достъпни и на приемливи цени в целия свят, особено в най-уязвимите страни.
От бизнес партньорите по принцип няма да се изисква да се отказват от своята интелектуална собственост, но обещаните средства ще бъдат придружени от ангажименти от страна на дарителите в подкрепа на глобалния достъп и справедливото внедряване на нови методи за диагностика, лечение и ваксини срещу коронавируса.

В тези три области най-спешни са научноизследователската и развойната дейност (валидирането на тестове), но недостиг на финансиране има главно в областта на производството, закупуването и внедряването. Актуалното състояние е следното:
– ваксините се разработват трудно и резултатите от научните изследвания са несигурни. Понастоящем се разработват над 100 ваксини, а около 10 са във фазата на клиничните изпитвания. След откриването на ваксина предизвикателството е тя да бъде произведена в изключително големите количества, които ще са необходими, както и да се гарантира, че тя ще е налична и достъпна за всички държави, включително държавите с ниски и средни доходи. СЗО води списък на всички ваксини в процес на разработване на следния уебсайт: https://www.who.int/who-documents-detail/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines.
– лечение: досега повече от 40 разработчици на евентуални лечения на COVID-19 са се свързали с Европейската агенция по лекарствата (EMA) и с държавите членки за научни консултации. Повечето от предложените лечения са лекарства, които понастоящем са разрешени за лечение на други заболявания. В момента се провеждат клинични изпитвания, за да се определи тяхната ефикасност за лечението на пациенти с коронавирус. След като бъдат идентифицирани новите лечения, те ще трябва да бъдат произведени и закупени в световен мащаб. Това ще изисква значително финансиране.
– диагностика (тестове): понастоящем се използват няколко вида тестове за различни цели. Някои се използват за откриване на инфекцията, а други — за да се установи дали дадено лице е било заразено с вируса. Вторият вид тестове все още предстои да бъдат валидирани по отношение на тяхната ефективност и да бъдат произведени в големи количества. Предизвикателството се състои в закупуването и внедряването на тестовете, включително на оборудването за анализ на резултатите, когато е приложимо, както и във връзката с ефективни и добре обезпечени с ресурси стратегии за тестване.

Предвид настоящата криза няма време за губене. Средствата ще бъдат разпределени възможно най-бързо. Въпреки че редица решения вече се проучват, научноизследователската и развойна дейност, производството и внедряването са етапи, които изискват много време и големи ресурси. Ето защо е от решаващо значение усилията да се координират на международно равнище, за да се определят възможно най-бързо най-обещаващите решения, като същевременно се ускори тяхното разработване.

За да се справят с кризата, развиващите се държави се нуждаят от силна защита. Внедряването на ваксини срещу коронавируса ще бъде почти невъзможно, ако позволим срив на програмите за имунизация. Здравните системи осигуряват основната инфраструктура, необходима за разпространяването им — веригите на доставки, оборудването за хладилната верига, обучените здравни работници, наблюдението на болестите и контактите с общността. Подкрепата за страните с по-ниски доходи като част от нашите глобални действия е от съществено значение, за да се гарантира световната здравна сигурност и да се предотвратят бъдещи пандемии.
Като се има предвид тази глобална потребност, приветства се и набирането на постъпления за GAVI, за да се допринесе за събирането на най-малко 7,4 милиарда щатски долара за следващия петгодишен период на работа на алианса. ЕС и домакините на инициативата за набиране на средства са изявени поддръжници на GAVI и ролята му в глобалните действия срещу коронавирусната пандемия. На 4 юни 2020 г. в Лондон ще се проведе среща на върха за набиране на постъпления за GAVI.

Целта на тази проява за набиране на средства е да се ускорят иновациите и да се осигури достъп за всички, независимо от географския произход на средствата. Пандемиите могат да бъдат ефективно контролирани единствено когато решенията се прилагат в световен мащаб. Инициативата има за цел да се мобилизират значителни финансови средства за разработване на диагностика, лечение и ваксини, и да се осигури политически ангажимент на високо равнище за обезпечаването на равен достъп до диагностика, лечение и ваксини, така че никой да не бъде изоставен.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Градушка удари хасковски села (ВИДЕО)
Градушка удари хасковски села (ВИДЕО)

Крадат компоти, телефон и 400 лева
Свободни места за полицаи в Хасково, Димитровград и Ивайловград

Затвори