Европейски зелен пакт: Нови инициативи за насърчаване на биологичното земеделие

0
Divel

Европейската комисия даде начало на обществена консултация, посветена на бъдещия план за действие в областта на биологичното земеделие. Този сектор ще изиграе важна роля за постигането на амбициозните цели, залегнали в Европейския зелен пакт, в стратегията „От фермата до трапезата“ и в стратегията за биологичното разнообразие.

Един от приоритетите на Комисията е да гарантира, че секторът на биологичното земеделие разполага с необходимите инструменти, както и с добре функционираща нормативна уредба, основана на консенсус. Това е от възлово значение за постигането на целта 25 % от земеделската земя да се обработва биологично. Новата законова уредба за биологичното производство представлява една солидна основа, но вторичното законодателство, което предстои да бъде прието, трябва да бъде също толкова устойчиво.

Старско

По искане на държавите членки, Европейския парламент, трети държави, както и на други заинтересовани страни Комисията предложи новото законодателство в областта на биологичното производство да влезе в сила една година по-късно, т.е на 1 януари 2022 г. вместо на 1 януари 2021 г.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Илко Чамов представя “Хапчета за смях 3”
Илко Чамов представя “Хапчета за смях 3”

Акция за скорост през уикенда
Полицаи спипаха нередовни мотори и АТВ

Затвори