Европейската комисия представя преглед на икономическото управление на ЕС и стартира дебат за бъдещето му

0
Divel

Рамката на ЕС за икономическо наблюдение насочва държавите членки към реализирането на целите на техните икономически и фискални политики.

Тя ги подпомага да постигнат по-тясна координация на икономическите политики, да се справят с макроикономическите дисбаланси и да понижат публичните дефицити и нивото на дълга. Рамката създаде условията за устойчив растеж и за осъществяването на стратегията на Съюза за растеж и работни места. Началото на новия политически цикъл на Съюза е подходящ и благоприятен момент за оценка на ефективността на настоящата рамка за икономическо и фискално наблюдение.

Старско

Целта на прегледа е да оцени ефективността на рамката за икономическо наблюдение при постигането на три основни цели:

– осигуряване на устойчиви държавни финанси и икономически растеж, както и избягване на макроикономически дисбаланси
– създаване на условия за по-тясна координация на икономическите политики
– насърчаване на сближаването на икономическите резултати на държавите членки

В прегледа се констатира, че рамката за наблюдение е подпомогнала коригирането на съществуващите макроикономически дисбаланси и намаляването на публичния дълг.

Същевременно държавният дълг остава висок в някои държави членки и фискалната позиция на равнището на държавите членки често беше проциклична. Освен това структурата на публичните финанси не е станала по-благоприятна за растежа, като държавите членки неизменно са предпочитали да увеличат текущите разходи, вместо да защитят инвестициите.

При прегледа се констатира също така, че фискалната рамка е станала прекалено сложна в резултат на необходимостта да се вземе предвид широк спектър от променящи се обстоятелства, като същевременно се преследват множество цели.

Комисията приканва заинтересованите страни, включително другите европейски институции, националните органи, социалните партньори и академичните среди, да участват в дискусии, за да представят вижданията си относно функционирането на рамката за икономическо управление досега и евентуалните начини за повишаване на нейната ефективност.

Това участие ще се осъществи чрез различни средства, включително срещи по темата, семинари и онлайн платформа за консултации.

Комисията ще вземе предвид становищата на заинтересованите страни и резултатите от тези консултации при своите обсъждания относно възможни бъдещи стъпки. Този процес следва да приключи до края на 2020г.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
БМВ изхвърли Ауди на 5 метра и прати шофьора в болница/ВИДЕО/
БМВ изхвърли Ауди на 5 метра и прати шофьора в болница/ВИДЕО/

На 8 февруари зарязаха в Харманли
На 8 февруари зарязаха в Харманли

Затвори