Емил Георгиев: Създадохме инициативен комитет, готвим протести за водата в Хасково

0

Извън всякакво съмнение е, че водата е от решаващо значение за живота на човека, животинските и растителни видове на планетата Земя.

Ползването на това природно богатство за питейни нужди и готвене трябва да е подчинено на определени правила, свързани с гарантиране на необходимото количество и качество, а от там и определяне на източниците, билото те подземни или повърхностни. Не е без значение и организацията по доставката на водата.
За съжаление през последните години се засилва тенденцията за влошаване на нейното качество на много места в страната, затова и темата за питейната вода става все по-актуална.
В същото време наблюдаваме системна липса на прозрачност, неглижиране на резултатите от извършени изследвания, в това число и умишлено прикриване на тези резултати от страна на РЗИ , което по същество е престъпление по служба.

Когато към това прибавим и необосновани и противоречиви становища на отговорни институции като МЗ, МРРБ, басейновите дирекции към МОСВ, ВиК –дружества, защо не Областни и Общински ръководства, които много често абдикират от отговорност, се разбира, че сме изправени пред много, много сериозен проблем.
И едва когато нещата излизат извън контрол, отговорните институции предлагат палиативни решения, които не водят до радикално решаване на проблемите.
Очевиден, бих казал и очеваден пример в това отношение, е огромната беда, която се стовари върху живущите в Хасково.
Става въпрос за радиоактивно замърсяване на питейната вода с обща алфа-активност, в някои моменти до 20 пъти над нормата, както и съдържание на уран в естествена форма също над ПДК, което по същество е екологична катастрофа.
От кога датира това бедствие е трудно да се определи, още повече, че на компетентните органи /РЗИ и ВиК/ стана навик да прикриват известната им информацията за крайно лошото състояние на питейната вода.
Припомням, че с години ръководството на РЗИ – Хасково прикриваше информация за наднорменото съдържание на Манган /до 50 пъти/ в питейната вода в Хасково.
В тази връзка ще се върна 15 години назад, когато в качеството си на общински съветник и представител на ФПБ оповестих, че питейната вода в Хасково е вредна за ползване, защото е замърсена с огромно количество Манган, след което водоподаването от яз.Тракиец беше спряно.
И за да се потвърди правилото, че няма ненаказано добро, тогавашният шеф на ХЕИ-Хасково, д-р Янев, заведе дело срещу мен за изречена фраза : „Д-р Янев може да е много добър лекар, но с прикриване на информация за лошото качество на водата застрашава здравето и живота на хасковлии”. Може да звучи нереално, но за тази фраза ХОС ме осъди да платя на д-р Янев 3 000 лева.
През 2010 г. РЗИ отново прикри огромното съдържание на канцерогенния химичен елемент Арсен в питейната на Меричлери. За сведение Арсена е основен фактор за предизвикване на левкемия. Трагедията в това градче стана известна в цялата страна.
И последния случай – известен период през пролетта на миналата година се прикри и информацията за радиоактивно замърсяване на питейната вода в Хасково. Преди няколко седмици се установи подобно замърсяване и на 30 км. от Хасково в гр.Симеоновград. Това подсказва, че цялото подземно водно тяло в Хасковски регион е радиоактивно замърсено.
Това не е случайно, защото в региона е добивано огромно количество Уран. След закриване на урановия добив системите за контрол са изоставени и само господ знае какво количество Уран, както и други радионуклеиди, извличани от земните ядра чрез сярна киселина под формата на уранилсулфат в течна фаза са се вливали в подземните води.
С други думи, всякакъв добив на подземна питейна вода чрез кладенци в района крие изключителна опасност за здравето и живота на хората и трябва да се осигури питейна вода от източници с повръхностен водосбор.

Аргументи в подкрепа на казаното.
Под мой патронаж в качеството на изп.секретар на ФПБ се събра подписка от над 3000 жители на Хасково, адресирана до МРРБ с настояване да се предприемат спешни мерки за разрешаване на проблема с питейната вода. Във връзка с подписката, ФПБ се получи официално общо становище на зам.министрите на МРРБ, МЗ и МОСВ.
В становището се препоръчва водата, която се подава от ВиК в мрежата, да не се използва за пиене и готвяне.
След категоричното становище на трите министерства, възниква въпросът – до кога хасковлии ще продължават да плащат скъпо и прескъпо за питейна вода, която се препоръчва да не се използва за пиене и за готвене.
За сведение в момента цената на 1 кубик вода в Хасково е 3 лв, а се очаква ново увеличение поне с 10-15 ст. Аз отказах да плащам водата, която ми се начислява от ВиК – Хасково и чакам с нетърпение да бъда призован в съд. Съвместно с хората от инициативния комитет искаме да изведем хасковлии от обществената кома, да ги пробудим и заедно да започнем да защитаваме своите граждански права. Искам да спрем да се крием и да се изправим срещу безобразията. Аз не искам да се крия и за това съм толкова остър и непреклонен, защото знам какво значи раково заболяване. Защото отблизо познавам жестоката болест левкемия. Защото заради нея мой приятел си отиде от този свят. Защото мой близък в момента се бори с това раково заболяване за своя живот. Спирам до тук.

Искам да се върна отново на ситуацията с питейната вода в Хасково. Без да стряскам хората, ще се опитам да обясня защо говоря за екологична катастрофа с големи последствия за здравето и живота на хората в райони, където е засечено високо ниво на Алфа-активност. Алфа – лъченето е много по-мощно от Гама и Бета лъченето. Това лъчене не е опасно и ако е външно, би могло само да изгори човешката кожа. Но попаднало чрез водата в тяло, всяка Алфа – частица може да йонизира и да унищожава над 15 хил. молекули вода в човешкото тяло, което както знаем съдържа към 80 % вода.
Без да влизам в подробности, при йонизиране на водата в тялото се отделя хидроксилен йон, който е много агресивен и попадайки в ДНК – веригата, променя нейната структура и предизвиква ракови заболявания от най-различен характер.

Ниво на Алфа- активност в рамките на 2 – Бекерела/л., както е в случая с проби от Хасково, подсказва, че има йонизиращо излъчване и на друг изотоп, вероятно Радий, който чрез кръвта може да стигне до всяка част на човешкото тяло. За сведение, Радия е дъщерен продукт на Урана. Дъщерните продукти на Радия са широко разпространени в природата и са основни източници на естествения радиационен фон. За същественото облъчване на питейната вода като алфа-емитер влияние оказва естествения изотоп Радий 226. И веднага възниква въпроса – защо при установено ниво на Уран в границите на 0.03 мг/л и много висока Алфа-активност не се измерва Радии 226?
А може би се измерва, но се крие. Ако е така, означава, че се извършва престъпление срещу хората, подобно на това по време на аварията в Чернобил. На този въпрос компетентните органи бягат от отговор, което поражда огромни съмнения.

От официална статистика, с която разполагаме е видно, че най-голям процент ракови заболявания в цялата страна са установени в Хасково и след това Пловдив. Дали е случайно? Според мен не е, защото в районите около Хасково и Дебър са едни с най-богатите залежи на уран в страната.
Не е за подценяване и съдържанието на Урана в естествена форма, дори и в допустимата норма до 0.03 мг/л., защото в този си вид Урана представлява смес от три изотопа – Уран 234, У235 /използва се за ядрено гориво и бомби/, както и У-238 .
Затова и неговото количествено натрупване в питейната вода е рисково, поради високата му токсичност като тежък метал и много високата му радиотоксичност като алфа-емитер.
В естествен вид, с продължително натрупване в организма поразява бъбреците, пречейки на нормалното отделяне на уреата и други продукти на отделителната система.
И пак не случайно Хасково е на едно от първите мяста в страната по заболявания като хроничната бъбречна недостатъчност, пиелонефрити, глумеронефрити и т.н.

Защо от ФПБ се заангажирахме със случая в Хасково, а и не само там?
Защото това е потребителски проблем и като представители на първата и автентична потребителска организация в България няма как да не реагираме.
В качеството на изп.секретар на ФПБ, а и като жител на Хасково, се заангажирах с изграждането на инициативен комитет, който комитет да съдейства за спешното решаване на проблема с питейната вода в Хасково. В този комитет привлякох видни национални личности като бившия председател на БАН акад.Воденичаров, видния историк акад.Георги Марков, председателя на ФПБ проф.дмн. и чл.кореспондент на БАН Йовчо Топалов, експерта по йонизирано лъчене доц. Гьошев, известната спортна личност Димитър Ангелов и активисти от Хасково.

До къде стигнаха нещата?
Имахме срещи с министър Нанков, на която среща поставихме въпроса да се изработи времеви график с конкретни мероприятия за решаване на проблема.
Последва нова среща със зам.министър Крумова и екип специалисти от МРРБ. На тази среща ни беше представен времеви график с краен срок края на 2022 г., който график в тези срокове не приемаме и ако той не се коригира в срок до 30.09. т.г. с крайна дата края на 2019 г., ще подготвим населението за граждански протести и неподчинение.

 

Автор: Емил Георгиев – Изпълнителен секретар на федерацията на потребителите

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Есента настъпи с циганско лято
Есента настъпи с циганско лято

Гришо и Гофен загубиха на двойки
Гришо и Гофен загубиха на двойки

Затвори