ЕК предлага да се подобрят европейските работнически съвети с цел укрепване на транснационалния социален диалог

0

Европейската комисия предлага да бъде преразгледана Директивата за европейските работнически съвети (ЕРС), за да се подобри още повече социалният диалог в ЕС. ЕРС са информационно-консултативни органи, които гарантират, че служителите участват във вземането на решения, свързани с транснационални въпроси. Те се отнасят до дружества с повече от 1 000 служители, извършващи дейност в поне две държави от ЕС или от Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Съдържателното информиране и консултиране на служителите при вземането на важни решения на дружествата може да спомогне за предвиждането и управлението на промени, като тези, свързани с екологичния и цифровия преход, за справянето с недостига на работна ръка или за въвеждането на нови технологии. В трансгранична среда европейските работнически съвети могат да играят важна роля в това отношение.

В действащата директива се очертават процесите за създаване на ЕРС и за тяхното информиране и консултиране във връзка с транснационални въпроси. Целта на предложението за преразглеждане е да бъде засилена ролята на ЕРС, като се улесни процесът на тяхното учредяване, насърчи се предоставянето на по-съдържателна информация и консултиране и се гарантира, че те разполагат с необходимия капацитет, за да извършват своята работа. Целта е също така балансът между половете в ЕРС да бъде подобрен.

Повече информация можете да намерите в документа тук.

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Ралица Димитрова: Хубаво е да те оценя стойностно жури
Ралица Димитрова: Хубаво е да те оценя стойностно жури

Застудяване и валежи от сняг, шофьорите да са готови за зимни условия
Застудяване и валежи от сняг, шофьорите да са готови за зимни условия

Затвори